2018-04-05

SOS Alarm vill införa sanktioner vid missbruk av nödnumret 112

Maria Khorsand, VD för SOS Alarm.

Nu har SOS Alarmtröttnat på trakasserier mot sina operatörer och vill att sanktioner införs mot människor som på olika sätt missbrukar nödnumret 112.

Den nyligen överlämnade Blåljusutredningen har som syfte att skapa ”ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner”. Utredningen fokuserar dock i princip enbart på fysiskt våld och missar den stora grupp som arbetar inom svensk alarmeringstjänst som dagligen får ta emot grova verbala hot och trakasserier i sin yrkesutövning. Nu vill SOS Alarm  uppmärksamma detta och addera krav på sanktioner för den som missbrukar nödnumret och hotar i syfte att störa eller manipulera de bedömningar som görs av SOS-operatörerna.

– Den som arbetar med att ta emot 112-samtal får dagligen ta emot grova hot i sin yrkesutövning. Hoten syftar, förutom till att kränka och skrämma, inte sällan till att påverka operatörernas prioriteringar av samhällets resurser. Ofta kan det vara fråga om liv och död. Vi ser ett allt hårdare klimat i larmsamtalen och tycker att det är en viktig aspekt när man diskuterar hot och våld mot blåljuspersonal, säger Maria Khorsand, VD för SOS Alarm.

– Varje år tar vi emot 100 000 busringningar via nödnumret 112. Ibland handlar det om oförståelse och ibland om regelrätt sabotage mot alarmeringsfunktionen. I värsta fall leder det till att hjälpen fördröjs till någon som svävar i livsfara. För att inskärpa allvaret i att missbruka nödnumret vill vi ha förstärkta möjligheter till sanktionsavgifter jämfört med idag, när det måste gå så långt att någon döms i domstol, säger Rickard Gustafson, chefsjurist vid SOS Alarm.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng