2016-12-13

SOS Alarm välkomnar lagändring kring VMA via SMS

SOS Alarm har sedan 2013 verkat för att man vid "Viktigt meddelande till allmänheten", det vill säga VMA, ska kunna positionera och skicka SMS till berörda i ett visst område. Nu ser den lagändring som behövs för att göra detta möjligt ut att bli verklighet från och med 1 juli 2017.

– Det här är en mycket välkommen förändring, att vi framöver kommer att kunna nå alla som befinner sig i ett område, istället för som idag, när vi bara når de som är registrerade på adresser i området. Vi har verkat för detta sedan 2013, då vi fick det statliga uppdraget att ta fram nya sätt att varna medborgarna vid allvarliga händelser. Med denna lagändring, kommer ännu fler att kunna nås av VMA, vilket skapar ytterligare trygghet i samhället, säger Karin Andersson, Chef Tjänsteutveckling Krisberedskap vid SOS Alarm.

SOS Alarm fick 2013 det statliga uppdraget att upprätta ett kompletterande system för VMA. Uppdraget innefattade att utveckla en teknisk plattform som möjliggör att kunna varna via SMS till mobiltelefon och fasta telefoner. Sedan 2014 finns den möjligheten, men endast för fast telefoni och de mobiltelefoner som är registrerade på en adress i det område som omfattas av VMA. För att kunna positionera mobiltelefoner som befinner sig i ett drabbat område krävs en lagändring i lagen om elektronisk kommunikation.

Regeringen föreslår nu en lagändring som möjliggör att kunna positionera mobilanvändare vid ett VMA, något som SOS Alarm ser som mycket positivt.

– Vi verkar för ett tryggare Sverige för alla och är väldigt positiva till regeringens initiativ kring VMA via SMS, som innebär att vi i framtiden kommer att kunna nå fler med viktig information. Medborgarnas trygghet står alltid högst på vår agenda och det här är verkligen ett steg i rätt riktning, säger Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng