2018-06-27

SOS Alarm och Axel Group kampanjar för personlarm till politiker

En ny undersökning från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, visar att var fjärde förtroendevald har påverkats i sitt uppdrag genom att ha blivit utsatta för hot eller våld, eller att de har en oro över att bli det. 44 procent av de utsatta uppger att detta får konsekvenser, framför allt att man undviker att engagera sig politiskt, uttrycka sig i en särskild fråga eller överväger att lämna uppdraget.
Det ä mot bakgrund av det ökande trygghetsbehovet hos personer som har och de som kandiderar till politiska uppdrag som SOS Alarm och Axel Group nu erbjuder en enklare personlarmslösning, som ett bidrag till en säkrare valrörelse.

Det finns inget som pekar på att hotbilden kommer att förbättras inom en snar framtid, snarare tvärtom. Säkerhetspolisens bedömning är att risken för hot och våld mot politiskt aktiva kommer att öka ytterligare inför valet i år.

– Vi vill bidra till en valrörelse där våra förtroendevalda ska kunna känna sig trygga med att möta väljare på gator och torg och leva tryggt i sina hem utan oro för konsekvenser från sina uppdrag. Med den utgångspunkten har vi tillsammans med Axel Group paketerat en enklare personlarmslösning anpassad för politikers behov, säger Maria Söderqvist, partneransvarig SOS Alarm.

Kampanjen riktar sig dels till förtroendevalda i kommun, landsting och på riksnivå, men även säkerhetsansvariga på landets kommuner.

– Vi vill att politiker i hela landet och på alla nivåer ska känna till möjligheten av få personlarm, samt att säkerhetsansvariga ska uppmärksammas på att personlarm kan användas till många olika målgrupper, t ex lärare, socialtjänst med flera, säger Johannes Jacobsson, VD för Axel Group.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng