2010-05-18

SOS Alarm etablerar tekniskt utvecklingscenter på Lindholmen Science Park

Ett nytt tekniskt utvecklingscenter för ambulansalarmering och vård redan under ambulansfärden till sjukhuset etableras på Lindholmen Science Park. Det blir det första i sitt slag i Sverige.
Ambulanssjukvården i Sverige har fått en alltmer strategisk roll. Det är viktigt att tidigt styra patienterna till rätt vårdnivå, rätt vårdenhet och att redan i ambulansen påbörja rätt behandling. För att stärka denna utveckling har SOS Alarm, tillsammans med Lindholmen Science Park, valt att starta ett tekniskt utvecklingscentrum som förläggs på Lindholmen i Göteborg. Här kommer bl.a. beredskapssituationer och kapacitetsutnyttjande att kunna simuleras samt nya kommunikations¬lösningar att utvecklas.

Centret är sitt första i sitt slag i Sverige. Från starten finns redan ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt som beräknas komma igång under 2010.

- Vi ska dra nytta av vår erfarenhet att driva och utveckla den här typen av samarbetsplattform mellan industri, samhälle och forskningen säger Bosse Norrhem, projektledare på Lindholmen Science Park.
- Det finns ett stort behov av ett tekniskt center som tar ett samlat grepp för att utveckla kommunikationen med ambulanser och de insatser som kan göras redan under färden till sjukhuset, säger Bertil Albertson på SOS Alarm. På Lindholmen finns dessutom redan flera av våra strategiska samarbetspartners.

Västra Götalandsregionen är mycket positiv till att centret nu blir etablerat. Även MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och VINNOVA har uttryckt sitt intresse för satsningen och ser inriktningen mot industri, ambulansverksamheten och forskningen som mycket intressant.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng