2015-04-29

SNOS aviserar upprop för förändringar i kameralag

Dick Malmlund, vice ordförande för SNOS samt tankesmedjans talesman när det gäller kameraövervakning.

Dick Malmlund, vice ordförande för SNOS samt tankesmedjans talesman när det gäller kameraövervakning.

På Trygghetskamerans dag aviserade Åke Andersson, ordförande i Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS), att man under våren startar ett upprop med namninsamling för att få till stånd förändringar i kameraövervakningslagen. – Syftet är med uppropet är att möjliggöra effektiv kamerabevakning som väsentligen kan bidra till ett tryggare samhälle där fler brott kan klaras upp, menar Åke Andersson.
Tidningen och webbplatsen SecurityUser.com backar upp suppropet som består av tre punkter:
  • Utöka möjligheterna till kontinuerlig inspelning i brottsutsatta miljöer
  • Utöka möjligheterna till offentlig publicering av bildmaterial från grova brott i syfte att identifiera och gripa gärningsmän
  • Förbättra tillsynen för att säkerställa att lagstiftningen efterlevs.
Enligt åke Andersson är lagstöd för kontinuerlig inspelning av bilder i brottsutsatta miljöer en nödvändighet för att effektivt använda kamerabevakning för brottsbekämpning.

– Att som idag ha bemannad övervakning där någon har till uppgift att via dataskärmar upptäcka när något brottsligt inträffar och först då trycka på inspelningsknappen är inte särskilt effektivt. Såväl hela händelser som delar av brottsförlopp går förlorade i bilddokumentationen och därmed också möjligheten till att gripa förövare och klara upp brott, säger åke Andersson.

– Kamerabevakning med kontinuerlig inspelning innebär att fler brott kan upptäckas, men framför allt att kan man identifiera och gripa förövare samt leverera bevis som leder till fällande domar.

Minst lika viktigt för brottsuppklarning är möjligheterna att publicera bilder från grova brottshändelser, enligt SNOS.
– Kameror löser inga brott, det gör bilderna. Men om bilderna verkligen ska leda till att grova brottslingar grips räcker det inte med att bara polisen får möjlighet att titta på dom. De måste publiceras så att allmänheten har en möjlighet att tipsa polisen om vem som begår brottet eller var den identifierade befinner sig.
– Vi tycker därför att det ska finnas lagstöd för att man i samråd med polisen får publicera bilder på brottshändelser och brottslingar, säger Dick Malmlund, vice ordförande och talesman i kamerafrågor hos SNOS.

Intressant i sammanhanget är att samtliga av de borgerliga politiker som deltog i debatten på Trygghetskamerans dag – Roger Haddad (FP), Krister Hammarbergh (M) och Andreas Carlson (KD) – gav sitt samtycke till en sådan lösning.

Dick Malmlund kommenterar också den tredje punkten i uppropet.
– Självklart måste vi få en ökad tillsyn av befintliga kameraanläggningar för kontroll att gällande lagstiftning efterföljs. Idag är tillsynskontrollen i det närmaste obefintlig, avslutar Dick Malmlund.

Uppropet och namningsamlingen påbörjas inom kort och lämnas in till Justitiedepartementet i samband med nästa års upplaga av Trygghetskamerans dag.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng