2020-11-18

Slottner: "Nu måste ordningsvakter avlasta polisen"

Trygghetsborgarrådet Erik Sloittner (KD) vill att ordningsvakter får utökade befogenheter.

Ordningsvakter bör få utökade befogenheter så de kan avlasta polisen, för när gänguppgörelser tilltar dramatiskt är det inte längre rimligt att polisen ska lägga sina resurser på ordningsuppehållande verksamhet, skriver Erik Slottner (KD), trygghetsborgarråd i Stockholms stad, i en debattartikel i Mitt i Stockholm.

Under pandemin har ordningsstörningarna i samhället minskat och enligt SVT har polisen kunnat omprioritera sina resurser och har lämnat in sex procent fler brottsärenden till åklagare under 2020 jämfört med i fjol. Erik Slottner menar att mobila ordningsvakter bidrar till att avlasta polisen i Stockholm: ”Sedan maktskiftet i staden 2018 har antalet kommunala ordningsvakter femdubblats, och antalet platser där vakterna får verka, dubblerats. Under första halvan av 2020 har stadens nu hundra vakter rapporterat in omkring 60 000 utförda åtgärder och patrulleringar till staden. Av dessa utgör inte mindre än 11 500 insatser som direkt avlastat polisen.”

Erik Slottner vill se lagförändringar för att underlätta kommunernas trygghetsarbete och menar att det inte är rimligt att en ordningsvakt inte ska få agera i sitt fulla ämbete bara för att en ordningsstörning sker några meter utanför det designerade förordningsområdet och att platser med återkommande ordningsstörningar inte beviljas vakter.

Slutligen hänvisar han till skjutningarna: 116 stycken har inträffat i Stockholm i år fram till oktober. ”När gänguppgörelser tilltar dramatiskt och oskyldiga civila hamnar i skottlinjen är det inte längre rimligt att polisen ska lägga sina resurser på ordningsuppehållande verksamhet. Alternativet skulle vara ett oförsvarligt resursslöseri och ett svek gentemot alla de offer som väntar på upprättelse” avslutar Erik Slottner sin debattartikel.Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng