2012-09-11

Skydd hoppas på 15 000 besökare

Den 18–21 september är det dags för Skydd – Nordens största säkerhetsmässa. Skydd har tappat några tunga utställare men samtidigt har intresset från asiatiska företag ökat.
– Det är svårt att gissa antalet besökare, men 15 000 är rimligt. Det kommer ske en massa aktiviteter och det kommer att bli en riktigt bra mässa, säger Magnus Eriksson, projektledare för Skydd.
För två år sedan kom det 280 utställare och 14 550 besökare till Stockholmsmässan och Skydd. Motsvarande siffror 2008 var 336 utställare och 17 479 besökare. Men att antalet utställare och besökare skulle minska då var väntat med tanke på det ekonomiska läget. Magnus Eriksson, projektledare för Skydd, tror på 250 utställare i år.

– Det är något färre i år. Jag tror att läget i världsekonomin spelar in, vi har fått något avhopp som vi inte hade räknat med. Ofta kan det vara multinationella företag som får order från sitt huvudkontor i USA eller i europeiska länder där man har dragit åt handbromsen. Då spelar det ingen roll om det svenska kontoret vill ställa ut, säger Magnus Eriksson.

I stället kommer det allt fler asiatiska företag.

– Vi ser definitivt att intresset från Asien ökar och vi jobbar aktivt med en representant i Kina och Taiwan. Andelen företag därifrån som vill ställa ut i Skandinavien ökar.

Nordic Safety Expo
En faktor som talar för ett ökat antal besökare i år är att branschföreningen för personlig skyddsutrustning, BPS, har valt att förlägga sin nya mässa för personlig skyddsutrustning till Stockholmsmässan. Den heter Nordic Safety Expo och kommer att arrangeras parallellt med Skydd.

– Samarbetet med Skydd och Stockholmsmässan är ett naturligt steg på vägen mot att bli Nordens viktigaste mötesplats för aktörer inom personlig skyddsutrustning, säger Ghazal Voghoui, vd för Branschföreningen BPS, som är huvudarrangör av Nordic Safety Expo.

– Det kommer inte att finnas någon fysisk avgränsning mellan mässorna, så vi kommer att få ett tillskott av besökare, men hur många vet jag inte, säger Magnus Eriksson.
Han tycker det är svårt att gissa hur många besökare som kommer. Under 2000-talet har genomsnittet legat kring 15 000 personer.

– Det känns rimligt att anta att vi kommer landa där någonstans, säger han.

Synergieffekter
Att samarrangera mässor inom närliggande områden är ganska vanligt förekommande internationellt.

– Ser man till de större internationella säkerhetsmässorna är det inte ovanligt att de har en parallell mässa för personlig skyddsutrustning. Målgrupperna överlappar och därmed skapas goda förutsättningar för synergieffekter, något som jag tror att vi kommer att få se flera exempel på under Skydd och Nordic Safety Expo. Skydd brukar nämligen locka ett stort antal beslutsfattare, säger Magnus Eriksson.

Mer liv på stora scenen
årets upplaga av Skydd är den 17:e i ordningen. Nytt för i år är bland annat att fler saker lyfts ut till den stora scenen. Till exempel kommer Johan Pehrson (FP), ledamot i justitieutskottet, att inviga mässan där och sedan följer en paneldebatt om attacker på samhället där bland annat G4S vd Thomas Lundin, MSB:s generaldirektör Helena Lindberg och SKL:s förste vice ordförande Lennart Gabrielsson kommer att delta. Tidigare skedde detta i en stängd lokal.
På Bevakningstorget kommer Leif GW Persson att leda debatter och diskussioner och det kommer att finnas flera andra arenor som till exempel Säker butik, som anordnas av Svensk Handel, IT-säkerhet och Livespel som i år kommer gestalta hur ny teknik kan ge effektivare och säkrare släckinsatser vid bränder.

Facktidningen Detektor International delar ut Detektor International Award till årets bästa elektroniska säkerhetsprodukter under Skyddbanketten den 19 september och Skydd & Säkerhet arrangerar Security Awards i samband med Skydd.

Produkttrender
Säkerhetskameror och andra produkter för videoövervakning, passerkontroll, inbrottslarm och integrerade system är några av de produktkategorier som kommer att visas upp på årets Skydd. De senaste åren har videoövervakning varit den del av säkerhetsbranschen där utvecklingen gått snabbast. Det var tydligt på Skydd 2010 och det lär visa sig även på årets mässa. För två år sedan var HD i blickfånget. I dag är HD en självklarhet för de stora kameratillverkarna och fokus har börjat flyttas från att lansera säkerhetskameror med allt fler megapixlar till att koncentrera sig på bildkvalitet. återstår att se vad årets stora produkttrend blir.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng