2017-02-28

Seriline och HantverksID levererar ID06-kort till NCC

Genom vår Online plattform finns flera delar som hjälper till att rationalisera och säkra processerna, säger Pierre Parrman, ID06-ansvarig på Seriline.

Genom vår Online plattform finns flera delar som hjälper till att rationalisera och säkra processerna, säger Pierre Parrman, ID06-ansvarig på Seriline.

ID06 är ett system för elektroniska personalliggare i byggbranschen som gjort det svårare  för obehöriga att vistas på byggarbetsplatser och som gagnar både sund konkurrens och säkerhet. Nu har  Seriline och HantverksID fått uppdraget som leverantör av ID06-kort till NCC.

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i Norden med en omsättning på 53 miljarder kronor och 16 500 anställda. Så det är minst sagt ett prestigeuppdrag.

– Vi är stolta över att bli valda som leverantör till NCC. Fokus i utvärderingen har varit innovation och att ha en partner i arbetet kring hantering och distribution av ID-kort till NCC:s samtliga medarbetare. Genom vår Online plattform finns flera delar som hjälper till att rationalisera och säkra processerna säger Pierre Parrman, ID06-ansvarig på Seriline.

– Vår vision inom NCC är att skapa samarbete över tid som gör det enkelt och smidigt för alla våra medarbetare i organisationen. När vi tittat på marknaden så har Seriline visat att de ligger i framkant genom teknisk innovation. Detta ligger helt i linje med övergripande strategin för digitaliseringen inom NCC. Seriline har tydligt visat att man på allvar vill vara en spelare i framtiden genom att skapa förenklingar för oss som företag säger Björn Björling, ID06-ansvarig på NCC.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng