2016-06-10

Securitas Sverige får bolagsjurist och ny säkerhetschef

Den 23 maj tillträdde Sebastian Földes som ny bolagsjurist och den 1 juni tillträdde Rolf Joutsijärvi som ny säkerhetschef för Securitas Sverige AB.

Sebastian Földes tillträdde tjänsten som Securitas Sveriges bolagsjurist den 23 maj 2016. Sebastian har verkat inom sektorn juridik sedan en lång tid och har stor erfarenhet av såväl företagande, process, marknad/försäljning, exportmarknader, inköp och arbetsrätt. Sebastian kommer närmast från Intrum Justitia där han verkat som processjurist men har även en advokattitel med sig i bagaget.

Christer Bull som de senaste decennierna varit Securitas Sveriges säkerhets-, kvalitets- och stabschef har efter eget önskemål påbörjat en successiv nedtrappning inför sin pension. Han kommer därför under resten av året att fungera som biträdande säkerhetschef och ha kvar sitt uppdrag som stabschef. Ny säkerhetschef från 1 juni är Rolf Joutsijärvi. Rolf med sina 27 år i företaget har med flera olika befattningar skaffat sig en bred erfarenhet i Securitas, senast som biträdande säkerhetschef och Risk och Insurance Manager i 11 år.

Anna Nybom är utsedd till biträdande säkerhetschef från och med 1 januari 2017. Anna har en lång erfarenhet av Securitas och har bland annat en fil. kand. examen i kriminologi samt är utbildad inom kris- och säkerhet hos Försvarshögskolan.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng