2017-11-21

Sectech öppnar idag med IoT, GDPR och datasäkerhet som teman

Sectech-seminarierna idag fokuserar på säkerhetsbranschens syn på IoT, datasäkerhet och dataskyddsförordningen GDPR.

Vi talar allt mer om smarta hem, smarta byggnader och smarta städer. Med digitaliseringen följer stora grundläggande förändringar, inte minst för säkerhetsmarknaden. Det är mot den bagrunden som ”Internet of Things och säkerhet” utgör huvudtemat på årets Sectech.

Var är vi idag och hur ser utvecklingen ut de kommande åren? Hur ser marknaden ut när det gäller Internet of Things i Byggnader? När och hur kommer säkerhetstekniken in i smarta projekt? Vad krävs av säkerhetsbranschen, finns kompetensen? Hur ska cyberattacker undvikas? Och hur kommer ”nya PuL”, den nya datalagringslagstiftningen påverka säkerhetsbranschen? Det är några av frågorna som de olika programpunkterna handlar om under den första Sectechdagen.


Så här dagen Sectech-program ut:

Seminariepass 1

09.15
Den globala marknaden för Internet of Things i byggnader och hur den påverkar säkerhetsmarknaden

Den globala marknaden för Internet of Things (IoT) i byggnader beräknas ha vuxit från cirka 111 miljarder dollar 2014 till över 181 miljarder dollar 2020.
Hur ser marknaden för IoT i byggnader ut? Hur kan den påverka säkerhetsbranschen? Anförandet hålls på engelska.

Talare: James McHale, marknadssanalytiker, Memoori.

09.55 - 10.45
Hur ser säkerhetsmarknadens IoT-lösningar ut – vilka utmaningar väntar?

Hur ser säkerhetsbranschens tillverkare och utvecklare av produkter och på IoT-lösningar och dess fördelar och sårbarheter. Hur kan säkerhetsföretagen bidra och hur kommer IoT förändra efterfrågan? Vilka utmaningar står säkerhetsbranschen inför när det gäller kompetens och konkurrens från andra branscher? Hur väl rustad är säkerhetsbranschen för IoT? Vad ska kunderna tänka på när de hanterar IoT och säkerhetsupphandlingar?.

Panelen: Björn Callenfors, Axis Communications, Anders Karlsson, Bosch Security Systems, Henrik Hjelte, AddSecure, Daniel Hjort, Nexus.

Seminariepass 2

13.00

Hur kan säkerhetsbranschen bidra till högre datasäkerhet?

Det finns numera otaliga exempel på hur cyberangrepp initieras via en uppkopplad enhet som har till avsikt att bidra till ökad fysisk säkerhet. Framför allt har några tunga och internationellt uppmärksammade cyberattacker iscensatts via hackade säkerhetskameror eller NVR-enheter.

Vad kan säkerhetsbranschen göra för att förhindra liknande händelser? Vilka bär ansvaret? Hur bör tillverkare, distributörer, integratörer och installatörer agera för att deras kunder ska slippa drabbas? Vad har slutkunden för ansvar? Saknas standards?

Panelen: Björn Callenfors, Axis Communications, Torbjörn Ferndahl, Säkerhetsbranschen, Anders Karlsson, Bosch Security Systems, Mats Larsson, Hikvision.

13.50 - 14.50
GDPR – hur påverkar nya datalagringslagen säkerhetsarbetet och säkerhetsbranschen?

GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018 är idag kanske den hetaste frågan för företag generellt. Säkerhetsbranschen är inte undantagen. Hur påverkar denna EU-dataförordning om datalagring organisationer som hanterar videoövervakning, ID- och passerkontroll och andra säkerhetssystem där data lagras? Vad bör de tänka på?

Panelen: Jens Strinsjö, Axis Communications, Daniel Hjort, Nexus, Erik Nord, Genetec, Torbjörn Ferndahl,


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng