2016-11-14

Sectech i Köpenhamn öppnar med Trygghetskamerans dag

Martin Gren talar på Trygghetskamerans dag den 16 november i Köpenhamn.

Martin Gren talar på Trygghetskamerans dag den 16 november i Köpenhamn.

I Sverige är Sectech och Trygghetskamerans dag två olika event. I Danmark är Trygghetskamerans dag en del av Sectech. Den 16-17 november arrangeras årets Sectech i Danmark. Evenemangets konferensdel öppnar med Trygghetskamerans dag.

Vad kan dagens säkerhetskameror utföra? Hur kommer lagstiftningen ändras när EU-persondataskyddsförordningen införs? Och hur går det med det polisens nyligen lanserade pilotprojekt för registrering av kameror i Köpenhamn? Och hur ser Danmarks största borgerliga parti, Dansk Folkparti på säkerhetskameror kameror på offentliga platser? Det är lite ur innehållet på den tredje upplagan av Trygghetskamerans dag i Danmark. som äger rum onsdagen 16 november på mässan Sectech i Köpenhamn.

Trygghetskamerans dag är ett event som blivit en succé i Sverige. årligen har säkerhetsbranschens olika led och politikerna i justitieutskottet träffats och diskuterat lagstiftningen kring kameraanvändning för brottsbekämpning.

På Trygghetskamerans dag i Köpenhamn kommer åhörarna att få höra Peter Kofod Poulsen, talesman från Dansk Folkeparti, som ska ge sin syn på säkerhetskameror på offentliga platser. Polisen kommer att informera om utvecklingen av det nuvarande pilotprojektet i Köpenhamn med registrering av säkerhetskameror. Hur ser perspektivet ut när det gäller en rikstäckande lösning? Och vad vill polisen med säkerhetskamerorna i Köpenhamn?

Dessutom kommer denna mini-konferens att handla om den nya EU-förordningen gällande dataskyddet, som kommer att genomföras nästa år i såväl Danmark som i Sverige. Hur kan man garantera en rimlig balans mellan integritetskydd och behovet av brottsbekämpande teknik? Vad kommer förordningen att innebära?

Slutligen kommer Martin Gren, en av de mest inflytelsefulla personerna på säkerhetsmarknaden, att tala på konferensen. Martin Gren, en av grundarna av världens Axis Communications, ska berätta vad dagens säkerhetskameror i kombination med intelligent videoanalys faktiskt kan användas för.

För gratis inträdesbiljett till Sectech, klicka här.

För mer info om eller deltagaranmälan till Trygghetskamerans dag den 16 november, klicka här


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng