2015-10-27

Sectech: Hur kan terrorism förebyggas och motverkas?

Terrorismforskarna Tore Bjørgo (foto: Gunnar Mjaugedal) och Hans Brun.

Terrorismforskarna Tore Bjørgo (foto: Gunnar Mjaugedal) och Hans Brun.

Den norska terrorexperten Tore Bjørgo, vars bok om Anders B. Breivik precis utkommit, och den svenska terrorismforskaren Hans Brun talar på en Sectech-konferens den 12 november. Rubriceringen är ”Terrorism – hur kan vi skydda oss?” och konferensen äger rum på Scandic Talk Hotel/Stockholmsmässan i Älvsjö.
– Det finns mycket att tala om här, inte minst när det gäller ropen på ny lagstiftning. Mycket kan göras inom ramen för den lagstiftning som redan finns, säger Hans Brun.
Säkerhetsmässan Sectech arrangeras den 11-12 november på Scandic Talk Hotel/Stockholmsmässan. Terrorismkonferensen äger rum dag två och en av talarna är den internationellt kände terrorexperten Tore Bjørgo. Han är professor på polishögskolan i Oslo och har bland annat skrivit böcker om terrorism och organiserad brottslighet. Denna månad släpptes boken "The Dynamics of a Terrorist Targeting Process" med underrubriken "Anders B. Breivik and the 22 July Attacks in Norway", som Bjørgo skrivit tillsammans med sin kollega Cato Hemmingby.

Tore Bjørgo kommer bland annat presentera en modell för hur terrorism kan förebyggas och motverkas. Han kommer också berätta om hur Anders B. Breivik tänkte innan han utförde sina terrordåd.

– Han visste att ju fler personer som involverade desto större är risken för att bli avslöjad. Och han har rätt. Vi har gjort en undersökning av 14 kända terrorplaner i Skandinavien mellan 2008 och 2014. Bakom sju av dem stod ensamma terrorister och bakom var och en av de andra sju terrorplanerna stod en grupp människor. Alla sju gruppbaserade terrorplanerna blev avslöjade på förhand, medan det lyckades för tre av soloterroristerna att genomföra sina ogärningar, säger Tore Bjørgo till SecurityUser.com.

Terrorismhotet i Sverige
Konferensens andra talare är Hans Brun som är forskare på Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan och doktorand vid the Department of War Studies, King ́s College, London. Hans forskning är bland annat inriktad den irländska terrorgruppen IRAs och den islamistiska gruppen Boko Haram.

På Sectech-konferensen ska han berätta om hur terroristhotet i Sverige ser ut. Frågor som kommer beröras är bland annat: vilka aktörer är det som står för hotbilden? Hur kan olika former av terrorism hanteras och bemötas? Vad kan lokala aktörer göra för att minska hotet? Hur ser samhällets beredskap för terrorism ut?

– Sverige har historiskt sett alltid haft dålig beredskap när stora katastrofer händer. Inte bara i händelse av terrorattacker. Så är det, men visst kan den bli bättre, säger Hans Brun, som tycker det är viktigt att terrorismfrågan inte enbart associeras med fundamentalistiska islamister.

– Högerextremister, vänsterextremister och djurrättsaktivister utgör också hot, även om de sinsemellan attackerar olika typer av mål, säger han till SecurityUser.com.

PROGRAM

14.00 Hur allvarligt är terroristhotet?
Hur ser terrorhotet ut i Sverige? Varifrån är hotet störst, från islamistiska fundamentalister eller från extremister på den politiska höger- och vänsterskalan? Påverkar flyktingvågen terrorhotet mot Sverige? Terrorforskaren Hans Brun levererar svaren på dessa och många andra aktuella frågeställningar.

15.00 Hur kan terrorism förebyggas och motverkas?
Tore Bjørgo, professor på polishögskolan i Oslo och författare till boken "Strategies for preventing Terrorism", presenterar en modell för hur man kan förebygga och motverka terrorism.

15.40 I huvudet på en terrorist – hur tänkte Breivik?
Tore Bjørgo berättar om hur Anders B. Breivik tänkte och planerade innan han till slut utförde sina terrordåd. Hur valde han måltavlor? Hur kom han fram till sitt tillvägagångssätt för sina terrorhandlingar? Tore Bjørgo går igenom vilka faktorer som påverkade Breiviks handlingsval samt varför han började med att värdera runt 50 attackmål och slutligen valde att angripa två av dem, regeringskvarteret i Oslo och Utøya. Bjørgo har tillsammans med Cato Hemmingby författat en nyligen utkommen bok om Breivik och hans väg fram till den 22 juli 2011.

16.20 Avslutning

Tid: 14:00–16:20
Konferensvärd: AR Media International
Pris: 350 SEK
Boka här:https://www.securityworldmarket.com/sectech/se/booking.asp

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng