2017-11-20

Sectech – IoT och smart teknik på unik säkerhetsmässa

Sectech är en unik mässa med sitt fokus på möjligheterna som tekniken ger för att trygga den fysiska säkerheten hos företag samt offentliga verksamheter och platser.

Säkerhetstekniken blir allt smartare och därmed också en allt viktigare verktygslåda för brottsbekämpare.

På Sectech-utställningen den 21-22 november ges flera exempel på teknikbaserade produkter och tjänster som kan göra skillnad – både proaktivt och reaktivt.

Tänk er att man på en myndighet, en flygplats eller ett stort företag får indikationer om ett stundande terrordåd eller annat allvarligt angrepp och att informationen kommer från säkerhetssystemet vars analys baseras på aktuella textflöden på Twitter eller andra sociala medier. Berörda medarbetare får exakta instruktioner på hur om hur de ska agera i realtid för att säkerställa att åtgärder görs så att det finns en beredskap för att säkra verksamheten och de människor som finns där.

Incident Management System
Produkten/tjänsten heter Mission Control och har utvecklats av det kanadensiska företaget Genetec. De kallar sin lösning för ett "Incident Management System" eftersom den hjälper säkerhetspersonal att i rätt prioriterad ordning utföra åtgärder som gör att skadeverkningarna blir så få som möjligt. Detta sker genom att ta emot data från tusentals sensorer och tillhörande realtidsinformation och klassicera dem mer intelligent utifrån användarens operativa miljö. När larmet går guidas operatören utifrån förutbestämda rutiner för att lösa problemet. På Sectech finns Genetec på plats och kan berätta mer.

Intelligenta kameror
Ett annat exempel på innovation är de vandalresistenta intelligenta säkerhetskamerorna MIC IP starlight 7000i och MIC IP fusion 9000i från Bosch. Med den inbyggda videoanalysen i MIC IP-kamerorna kan falska larm skiljas från skarpa verkliga hot då de kan filtrera bort snö, regn, hagel. Kamerorna hjälper sålunda användaren att fokusera på "osynliga" saker som kräver uppmärksamhet.

Videoanalysen möjliggör också för kamerorna att följa människor eller fordon under pågående rörelser. De erbjuder också termisk objektdetektering för tidig upptäckt av en person eller ett föremål som tagit sig in på ett område. Det innebär att larm och termiska bilder (värmekamerabilder) kan skickas även om det optiska objektivet är satt ur spel. Högsäkerhetskameran visas i Boschs monter på Sectech.

Internet of Things och säkerhet
Förutom ovanstående teknikinnovationer visas en mängd olika Internet of Things-lösningar för säkerhetssystem. Just Internet-of-Things och säkerhetssystem är temat på seminarierna som arrangeras på öppningsdagen. Här inbegrips även datasäkerhet i säkerhetssystemen. I USA och Storbritannien har just hackade säkerhetsprodukter uppmärksammats, då de varit ingången till kraftfulla nätverksattacker. Hur ska branschen säkerställa att kameror och NVR:er (nätverksbaserade videoinspelare) inte hackas och orsakar skada? Det diskuteras av ledande tillverkare.

För mer info om seminarierna och utställningen: www.sectech.nu/se


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng