2014-02-24

SD vill göra det lättare att få tillstånd för kameraövervakning

Richard Jomsdorf är Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson. SD vill gärna att det ska bli lättare tillstånd för kameraövervakning. Partiet anser också att polisen är ineffektiv och behöver avlastas.
När det gäller den nya kameraövervakningslagen så hade SD önskar att den fått en annan utformning, Richard Jomsdorf kommenterar lagen:
Nej, vi är långt ifrån nöjda. Vi vill göra det lättare att få tillstånd för kameraövervakning dit allmänheten har tillträde för att förebygga brott, att butiker ska få använda kameror endast efter anmälan till Länsstyrelsen och även få övervaka området strax utanför sina entréer, samt att tiden inspelat material får sparas ska förlängas.
Sverigedemokraterna driver också frågan om att renodla Polisens verksamhet.
– I dag ansvarar Polisen för utfärdande av pass, vård/övervakning av personer i fyllecell, tillståndsgivning för fyrverkerier och cirkustält, inspektion av farliga istappar, omhändertagande av hittegods, handräckning av exempelvis ungdomar till ungdomshem och så vidare. Liksom rikspolischefen anser vi att det finns många uppgifter som kan utföras av andra aktörer än polisen. Huruvida de ska utföras av andra myndigheter inom den offentliga förvaltningen eller av privata säkerhetsföretag är en annan fråga, säger Richard Jomsdorf.
Frågan om maskeringsförbudet och om detta ska införas på läktare, är en komplicerad fråga:
Det kan vara problematiskt att personer maskerar sig för att undvika identifiering när de tänker begå brott eller för att ta avstånd från samhällets gemensamma normer. Samtidigt kan ett generellt maskeringsförbud anses vara en väldigt stor inskränkning av den personliga integriteten. Frankrike har infört ett förbud mot att bära heltäckande slöjor på allmän plats, det är en intressant utveckling som vi följer.

Läs hela intervjun här: https://www.securityuser.com/se/PDF/SecurityUser_2014-01.pdf

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng