2016-03-09

Schneider Electric – ett av världens mest etiska företag

Schneider Electric, en global specialist inom energihantering och automation inklusive säkerhet, har utsetts som ett av världens mest etiska företag av the Ethisphere Institute, en organisation som arbetar med att definiera och främja standarder inom affärsetik. Detta är sjätte året i rad som Schneider Electric får detta erkännande av Ethisphere.

Genom att publicera listan ”The World’s Most Ethical Companies” vill the Ethisphere Institute hedra de företag som har uppvisat ett etiskt ledarskap genom att använda etiskt uppförande som en vinstdrivande och differentierande konkurrensfaktor inom sina respektive branscher. I år har 131 företag från 53 olika branscher i 21 länder valts ut till listan över världens mest etiska företag.

– Vi är stolta över att för sjätte året i rad ha fått detta erkännande. Vi gör mer än vad lagen kräver för att hålla högsta möjliga etiska standard, helt i linje med våra företagsvärderingar. Genom att lämna ut information som visar att vi lever upp till våra honnörsord i praktiken, så garanterar vi att vi är transparenta gentemot våra kunder om hur vi levererar nytta både för vår planet och vårt samhälle, säger Jean-Pascal Tricoire styrelseordförande och VD för Schneider Electric.

För Schneider Electric är etik and styrning nyckelfaktorer för tillväxt och konkurrenskraft. Det hanteras genom företagets Principles of Responsibility som är en uppsättning riktlinjer för ansvarsfullt uppträdande och omfattar alla anställda inom företaget. Dokumentet har tagits fram i enlighet med företagets principles of governance, baserade på 10 principer i FN:s Global Compact, deklarationen om mänskliga rättigheter och internationella normer för arbetsförhållanden.

Arbetet som samlas inom programmet “Responsibility & Ethics Dynamics” är också till hjälp för medarbetare att hantera alla typer av etiska frågor som kan uppstå i vardagen. Programmet kommuniceras och revideras regelbundet, och utgör sedan början av 2015 en indikator för etiskt uppförande i företagets styrkort för hållbarhet, the Planet & Society Barometer. I slutet av 2015, hade indikatorn överträffat sitt mål: 88 procent av Schneider Electrics enheter hade bedömts som godkända. Slutmålet är att 100 procent av enheterna ska godkännas till slutet av 2017.

Utvärderingen The World’s Most Ethical Companies är baserad på the Ethisphere Institutes eget ramverk för bedömning, Ethics Quotient, som består av ett omfattande frågeformulär för att fånga in data som företagen självt rapporterar på ett enhetligt, konsekvent och standardiserat sätt.

Ramverket och metodiken för Ethics Quotient, utvärderas och förfinas av ett expertråd och genom insikter som inhämtats från Ethispheres nätverk av ledande tänkare och the World’s Most Ethical Company Methodology Advisory Panel.

2016 inkluderade bedömningssystemet mer än 160 frågor inom fem kärnkategorier: Program för etik och efterlevnad (35 %), Corporate Citizenship och ansvar (20 %), Etikkultur (20 %), bolagsstyrning (15 %), ledarskap, innovation och rykte (10 %).


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng