2017-07-06

Samverkan mellan väktare och polis debatterades i Almedalen

En panel bestående av bland annat inrikesminister Anders Ygeman (S) och förra regeringens justitieminister Beatrice Ask (M) diskuterade hur bristande samverkan mellan myndigheter och andra aktörer ger utrymme för brottslighet.
De medverkande var Björn Eriksson, ordförande i Säkerhetsbranschen, Anders Ygeman (S), inrikesminister, Beatrice Ask (M), riksdagsledamot, Roger Haddad (L), riksdagsledamot i justitieutskottet, Ebba östlin (S), kommunstyrelseordförande i Botkyrka.

Ett centralt tema som paneldeltagarna var överens om var att det finns anledning att undersöka ökat samarbete mellan polisen och bevakningsbranschen.

– Ska vi fixa det praktiska samarbetet mellan ordningsvakt och polis måste det polisiära förmanskapet bli tydligare. Kommunikationen mellan ordningsvakt och polis måste bli bättre. Polisen måste låna ut rakelutrustning till ordningsvakter så att man kan kommunicera på samma signaler och ordningsvakterna måste veta att det finns poliser där om de skulle hamna i besvärande situationer, sade Anders Ygeman.

Ordningsvakter som omhändertagit en person har i uppdrag att skyndsamt överlämna denna till polis. Anders Ygeman menade dock att tolkningen som görs av detta idag eventuellt inte är optimal.

– Jag ser gärna att vi reder ut hur det skyndsamma överlämnandet ska ske. I dagsläget kan exempelvis ordningsvakter som gripit någon i Stockholms tunnelbana få sitta och vänta i två timmar på polis. är det ett skyndsamt överlämnande? Eller är det mer skyndsamt om en sjukvårdsutbildad ordningsvakt kunde transportera den här personen till polis eller till sjukhus?, sade inrikesminister Anders Ygeman (S).

Anders Ygeman menade också att det vore bra med en längre utbildningstid för ordningsvakter – en åsikt som Björn Eriksson delade.

– Jag delar helt uppfattningen att det vore bra med längre utbildning av ordningsvakter, men problemet är att detta inte går eftersom man har valt ett system där polisen ska utbilda och de har inga resurser. En lösning vore att delegera detta, under inspektion, till säkerhetsföretag, sade Björn Eriksson.

även Roger Haddad (L) ansåg att man bör titta på om fler uppgifter som idag utförs av polisen kan läggas på privata aktörer.

– Vi vill återuppta arbetet med att renodla polisen för det är så vi kan se vad som ska vara kvar i polisen och vad som ska läggas på privata aktörer, sade Roger Haddad (L).

Denna artikel kommer att uppdateras under dagen.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng