2017-06-13

Säkerhetspaviljongens program under Almedalsveckan klart

Inrikesminister Anders Ygeman deltar i Säkerhetspaviljongens första programpunkt som handlar om behovet av samverkan mellan myndigheter och säkerhetsföretag.

Inrikesminister Anders Ygeman deltar i Säkerhetspaviljongens första programpunkt som handlar om behovet av samverkan mellan myndigheter och säkerhetsföretag.

Under Almedalsveckan, den 5 juli, arrangerar SSF Stöldskyddsföreningen och Säkerhetsbranschen en heldag med seminarier i den så kallade Säkerhetspaviljongen i centrala Visby.
– Vi har ett starkt och brett seminarieprogram som täcker många intressanta aspekter på samhällets utmaningar när det gäller trygghetsfrågor, säger Annika Brändström, vd för SSF Stöldskyddsföreningen.
Bland talarna märksbland annat inrikesminister Anders Ygeman.

Säkerhetspaviljongen blev en publiksuccé 2016 och förväntningarna inför årets evenemang i Almedalen är därför höga.

– Inte minst politiskt har trygghetsfrågorna tagit en tätposition. Det är därför väldigt glädjande att såväl inrikesminister Anders Ygeman som justitieutskottets ordförande Beatrice Ask medverkar i vår inledande programpunkt.

Om det är något särskilt tema som präglar Säkerhetspaviljongen i år så är det digitalisering och cybersäkerhet. De två avslutande SSF-arrangerade programpunkterna har rubrikerna "Internet of Things eller Internet of Evil Things" respektive "Det digitaliserade samhället – hur sårbara är vi?" och kommer påvisa att digitaliseringens fantastiska möjligheter också har en baksida.


PROGRAMMET DEN 5 JULI 2017:

Kl 8.30 – 9.15
Brist i samverkan mellan myndigheter och andra aktörer ger utrymme för kriminalitet och samhällskris?
ökade hot mot samhället kräver bättre samverkan mellan polis, kommun, myndigheter och inte minst privat sektor. Politiska riktlinjer behövs för att skapa ett tryggare och säkrare samhälle. Hur kan säkerhetsbranschen samarbeta med myndigheter som Polisen, MSB, Försvarsmakten med flera? Bör ny teknik som säkerhetskameror användas i ökad omfattning för att förebygga brott och samtidigt vara en resurs vid krishantering? Behöver lagar ändras för att alla tillgängliga resurser verkligen ska kunna användas?

Medverkande: Björn Eriksson, ordförande Säkerhetsbranschen, Anders Ygeman (S), inrikesminister, Beatrice Ask (m), riksdagsledamot, ordf. justitieutskottet, Roger Haddad (L), riksdagsledamot, justitieutskottet, Ebba östlin (S), kommunstyrelseordförande Botkyrka.

Moderator: Hasse Aro
Arrangör: SSF Stöldskyddsföreningen, Säkerhetsbranschen

Kl 9.45 – 10.45
Organiserad brottslighet och terror – problembild och lösningar
Vårt samhälle är utsatt för hög belastning när det gäller exempelvis ungdoms- våld, gängkriminalitet, organiserad brottslighet och terrorism. Många debatterar tryggheten i samhället och har olika förslag på hur den kan öka. Under detta seminarium diskuteras bland annat nya modus inom It-brottslighet, terrorism, problem i utsatta områden och identitetsproblematik. Därefter debatteras vad som krävs för att komma tillrätta med dessa samhällsbelastande problem.

Medverkande: Anders Ahlqvist, kriminalkommissarie på SC3, Polisens nationella It-brottscentrum, Ulf Johansson, Regionpolischef, Stockholm, Stefan Lundberg, chefsåklagare Ekobrottsmyndigheten, Anti Avsan, riksdagsledamot (M), justitieutskottet, Helen Petersson, riksdagsledamot (S), justitieutskottet.

Moderator: Hasse Aro
Arrangör: SSF Stöldskyddsföreningen

11.00 – 11.45
Samhället stannar utan kontanter
Majoriteten av alla betalningar sker med kort och andra elektroniska system men vad händer vid strömavbrott eller andra större störningar i samhällets infrastruktur? Hur handlar vi mat och andra livsviktiga saker när de elektroniska betalsystemen är ur funktion? I dag håller kontanterna på att försvinna i samhället. Från 2007 till 2017 har den samlade kontantsumman minskat med 35 % och riskerar att knappt räcka till vid ökat behov. Utan politiska beslut och riskanalys försvinner ett betalningsmedel som varit bland det säkraste i flera hundra år och som fungerar oavsett politisk påverkan eller om det finns ström. Kan ett samhälle utan kontanter fungera fullt ut och hur löser vi betalningar vid störningar?

Medverkande: Björn Eriksson, ordförande Säkerhetsbranschen, Bengt Nilervall, expert betalfrågor, Svensk Handel, Mattias Skarnec, före detta hacker, IT Fokus, Elisabeth Due, näringslivsexpert, Icahandlarnas förbund.

Moderator: Hasse Aro
Arrangör: SäkerhetsBranschen

12.30 – 13.15
Du omkommer när grannens lägenhet brinner!
Majoriteten av antalet dödsbränder sker i hemmet. Hur kan dödsbränderna före- byggas och vad gör myndigheterna för att minska antalet? Blir det större risker när sjukvården flyttas till hemmen, kommer samma trygghet erbjudas i hemmet som på sjukhuset? Idag måste alla bostäder vara utrustade med brandvarnare som ska upptäcka bränder innan den blir för stor men vad händer om grannens lägenhet under dig brinner? Får du varning och hur kan flerbostadshus skyddas bättre mot dödsbränder? Vilka råd ger räddningstjänsten till dig som boende? är nya bostäder säkrare än äldre och sker det någon utveckling inom brandskyddet när nya bostäder byggs? Ska myndigheterna förändra kraven på fastighetsägarna för att öka tryggheten för de boende?

Medverkande: Peter Schöön, brandmästare, Räddningstjänsten Gotland, Maria Deronius, säkerhetsansvarig, Stockholmshem, Ingrid Hernsell, enhetschef, Boverket, Anders Bergqvist, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen, representant från riksdagen, Ulf Alvar, brandskyddspecialist, Säkerhetsbranschen.

Moderator: Hasse Aro
Arrangör: SäkerhetsBranschen

13.45 – 14.45
Internet of Things eller Internet of Evil Things
IoT skapar möjligheter för en enklare och mer uppkopplad vardag. Vi kan redan idag styra en hel del av prylarna i hemmet och på kontoret med våra mobiler, vilket känns enkelt och smidigt. Utvecklingen är en viktig del av digitaliseringen av vårt samhälle och vår ekonomi där både saker och människor är ihopkopplade och kan kommunicera. Men vad finns det för risker egentligen? är kvaliteten på prylarna så dåliga som det ofta beskrivs och vad gör vi åt det i så fall? Hur ser ansvarsfördelningen ut avseende säkerhetsnivåerna? Vilket ansvar har leveran- törerna av produkterna och vem står ansvarig när olyckan är framme?

Medverkande: Anne-Marie Eklund-Löwinder, säkerhetschef IIS (Internetstiftelsen), Anders Ahlqvist, kriminalkommissarie på SC3, Polisens nationella It-brottscentrum, Claes Tocklin, vd Caverion, Martin Gren, grundare av Axis Communications, Jens Henriksson, koncernchef Folksam, Fredrik Liljeblad, advokat, Advokatfirman Rosén och Liljeblad.

Moderator: Hasse Aro
Arrangör: SSF Stöldskyddsföreningen, SäkerhetsBranschen

15.00 – 16.00
Det digitaliserade samhället – hur sårbara är vi?
Digitaliseringen innebär stora möjligheter för samhället och utvecklingen varken vill eller kan vi bromsa. Digitaliseringen kräver dock kommunikation via internet men fungerar internet så bra som det förväntas? Allt mer information flyttar in i molnet. Hur tillgängligt och driftssäkert är vårt nät? Vad skulle stormen Gudrun få för effekt på samhället idag?

Under seminariet diskuteras hur det digitaliserade samhället påverkar oss, hur vår sårbarhet ser ut och vilka konsekvenser det kan ge. Hur ser ansvarsfördelningen ut och vilka beroenden finns? Vilken beredskap har vi att möta de alltmer kom- plexa hot som digitaliseringen innebär.

Medverkande: Patrik Fältström, chef forsknings- och utvecklingsavdelningen Netnod, Annica Bergman, PTS, chef nätsäkerhetsavdelningen, Jimmy Persson, teknisk produktchef, Stadsnätsföreningen, Allan Widman (F) ordförande Försvarsutskottet, Alf Karlsson, statssekreterare åt digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Moderator: Lena Bartholdson
Arrangör: SSF Stöldskyddsföreningen


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng