2016-07-12

Säkerhetspaviljongen: Var är nollvisionen för dödsbränder?

Cecilia Uneram, brandingenjör vid SBF, var en av deltagarna i panelen.

Cecilia Uneram, brandingenjör vid SBF, var en av deltagarna i panelen. Foto: Ar Media

Under Almedalsveckan bjöd Säkerhetspaviljongen på en intressant paneldiskussion på temat ”Människor dör i bränder – var är nollvisionen?”.
De medverkande var Svante Werger, kommunikationsdirektör vid MSB, Bo Hjort, besiktningsman vid Albacon, Ulf Allvar, brandskyddsspecialist hos Säkerhetsbranschen, Cecilia Uneram, brandingenjör vid SBF, Dick Svennefelt, räddningschef vid Räddningstjänsten i Gotland, Mikael Oscarsson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, Ingrid Hernsell Norling, enhetschef på Boverket.

Fler omkomna 2015
Antalet omkomna i bränder har ökat från 81 till 113. Svante Werger, kommunikationsdirektör vid MSB, menade att det inte går att avgöra om det är en tillfällig uppgång eller en trend. Han menade dock att det krävs insatser för att motverka en framtida ökning.

– Det vi kan säga är att det kommer ske en ökning om vi inte gör någonting. I någon mening jobbar vi mot en trend som handlar om att fler bor hemma, fler bor utan ett tillförlitligt brandskydd i sina hem utan att själv kunna utrymma på grund av funktionshinder eller ålder, sade han.

Cecilia Uneram, brandingenjör vid SBF, framhöll att åtgärderna mot dödsbränder skiljer sig från åtgärderna mot andra typer av bränder.

– Dödsbränderna sker i bostäder och av tradition är det inte där vi gör tillsyn eller har automatiskt brandlarm och sprinkler. Men vi behöver annan teknik hos vissa individer för att de ska få ett likvärdigt brandskydd och inte omkomma i brand. Misstaget vi har gjort är att vi har hanterat dödsbränder och andra bränder som samma sak, sade hon.

"Inte ekonomiskt försvarbart"
Bo Hjort, besiktningsman vid Albacon, pekade på de låga brandskyddskraven i bostäder.

– Om jag bygger ett sjukhus måste jag bland annat ha sprinklersystem, automatisk brandlarm, årlig kontroll och serviceavtal. Men däremot hemma i min bostad behövs det endast en brandvarnare som jag själv, även om jag skulle vara 87 år, behöver byta batteri i om den inte längre fungerar, sade han.

Ingrid Hernsell Norling, enhetschef på Boverket, menade dock att det finns lagtekniska och ekonomiska skäl till att kraven är låga i bostäder.

– Brandvarnare finns det krav på vid nybyggnad av bostäder. Det finns däremot inget krav om brandsläckare och brandfilt eftersom PBL bara reglerar byggnaden och den fasta egendomen. Vi har konsekvensutrett huruvida vi bör ha generella regler kring sprinklers, men i dagsläget är det inte ekonomiskt försvarbart, sade hon.

åtgärder i omvärlden
På vissa håll har det implementerats effektiva metoder för att minska dödsbränder.

– I Norge finns det krav på att man ska ha kopplade brandlarm i sina lägenheter och vissa ska man ha sprinkler också. Det finns alltså lösningar som fungerar, sade Ulf Allvar, brandskyddsspecialist hos Säkerhetsbranschenl

Gotland har en egen modell för att ta itu med problemet.

– Här på Gotland har vi valt en modell där sotarna, som är hemma hos nästan alla, gör en liten brandtillsyn, ger tips och hjälper till med att byta batteri till brandvarnaren, sade Dick Svennefelt, räddningschef vid Räddningstjänsten i Gotland.

Riksdagsledamoten Mikael Oscarsson tog fasta på dessa möjliga åtgärder.

– Det finns flera viktiga saker som kommit fram här, inte minst de exempel som vi sett från Norge och Gotland. Jag kommer att ställa frågor utifrån det här seminariet till inrikesminister Anders Ygeman. Det finns också en motionsperiod nu till hösten då man kan lyfta fram dessa specifika exempel och där jag tror det skulle kunna tas ett brett politiskt beslut, sade han.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng