2018-12-19

Säkerhetskameror attackeras över internet varannan minut

Videoövervakningsföretaget Vivotek lät installera demokameror på sina kontor den 3 april och cirka 80 dagar senare (21 juni) hade säkerhetskameran på det japanska kontoret blivit attackerad 57 765 gånger, kameran i Taiwan 56 431 gånger, i Nederländerna hade det skett 51 739 attacker, i USA 17 712, i Dubai 7 482, i Chile 299 och slutligen 51 attacker mot säkerhetskameran i Mexiko.

En IP-kamera blir attackerad varannan eller var tredje minut enligt ett test som Vivotek gjort. Alla dessa cyberattacker som sker mer eller mindre överallt och hela tiden kan få stora finansiella konsekvenser. Därför har också cybersäkerhet blivit en riskfaktor som företagsledningar och investerare bryr sig allt mer om.

När marknadsundersökningsföretaget Gartner nyligen identifierade de sex största säkerhetstrenderna var en av dem att företagsledare har blivit alltmer medvetna om den påverkan som cybersäkerhet kan ha på bolagets resultat – både när det gäller att uppnå aff ärsmål men också för att skydda företagets rykte. Enligt Gartner har antalet cyberincidenter gjort att uppmärksamheten ökat: till exempel fick dataintrånget mot kreditupplysningsföretaget Equifax – som enligt bolaget själva kostade dem hela 439 miljoner dollar – konsekvensen att både företagets CEO, CIO och CSO fick gå. Ett annat exempel är den stora Wannacry-attacken 2017 som orsakade skador över hela världen: kostnaden uppskattas till mellan 1,5 och 4 miljarder dollar.

– Företagsledare och större aktieägare sätter äntligen värde på säkerhet och ser det inte bara som tekniska grejer som sköts av allvarliga och buttra typer i företagens källare. Säkerhetsorganisationer måste utnyttja den här trenden genom att arbeta närmare företagsledningar och tydligt knyta säkerhetsproblem till att affärerna kan påverkas, säger Peter Firstbrook, vice VD för Gartner.

Kan skada aktiekursen
Enligt IHS Markit har cybersäkerhet blivit en riskfaktor för investerare att ha i åtanke. IHS hänvisar till en ny studie som visar att aktiekurserna sjunker med i genomsnitt 5 procent efter avslöjande om dataintrång och det råder ingen tvekan om att dataintrång och cyberincidenter kan skada ett företagsrykte.

– Svag cybersäkerhet är en viktig riskfaktor som investerare måste kontrollera, och fall som Equifax visar på vilka effekter som dataintrång kan få på aktiekurser, säger Chris Hammond, executive director för Research Signals på IHS Markit.

– Cyberattacker kan leda till betydande finansiella konsekvenser för resultatet, men många investerare har fortfarande inte koll på hur deras portföljbolags säkerhet ser ut, säger Jacob Olcott, vicepresident för strategiska partnerskap på Bitsight.

Ser mer allvarligt på det
James McHale, VD för marknadsanalysföretaget Memoori, betonade i en Detektor TV-intervju tidigare i år att den fysiska säkerhetsbranschen inte har lyckats hantera cybersäkerhetshotet särskilt väl än så länge.

– Vi ser mycket er attacker och hackerförsök, så jag tror att säkerhetsbranschen nu måste ta det som händer mer allvarligt och jag tror att branschen förstår att det finns en roll att utbilda och informera om det här, säger han.

I dag betalar många säkerhetsföretag experter och hackare från tredje part för att de ska försöka bryta sig in i företagets produkter.

Alistair Enser, President och General Manager för Global Products and Technology Group, Stanley Security, säger att han ser en tydlig konvergens mellan cybersäkerhet och fysisk säkerhet och att det är oundvikligt för branschen att skilja mellan cybersäkerhet och fysisk säkerhet.

– Om vi går tillbaka 20 år i tiden inriktade sig alla på att skydda byggnader och innehållet i dessa, men nu har innehållet förändrats: det är data som människor för- söker stjäla även om fysiska saker fortfarande är åtråvärda. Hotet kommer inte alltid genom dörren eller fönstret utan från internet, säger han.

Stort antal attacker
Under årets Ifsec – liksom vid alla andra stora säkerhetsmässor i världen – var cybersäkerhet många av de utställande företagens huvudbudskap. Ett bra exempel på det är Vivotek, som under Ifsec visade upp en världskarta med räkneverk över antalet cyberattacker mot deras demokameror. Vivotek lät installera demokameror på sina kontor den 3 april och cirka 80 dagar senare (21 juni) hade säkerhetskameran på det japanska kontoret blivit attackerad 57 765 gånger, kameran i Taiwan 56 431 gånger, i Nederländerna hade det skett 51 739 attacker, i USA 17 712, i Dubai 7 482, i Chile 299 och slutligen 51 attacker mot säkerhetskameran i Mexiko.

– Generellt kan vi förmodligen säga att en säkerhetskamera blir attackerad över internet varannan eller var tredje minut, säger Harry Hu, Managing Director på Vivotek.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng