2015-10-16

Säkerhetsföretagen – resurs för ökad trygghet i samhället?

Polisen hinner inte med att lösa brott på grund av bristande resurser. Kan säkerhetsföretagen avlasta polisen från uppgifter av icke-polisär karaktär? Det diskuteras på en halvdagskonferens under första dagen på säkerhetsmässan Sectech som arrangeras 11-12 november.
Säkerhetsmässan Sectech arrangeras den 11-12 november på Scandic Talk Hotel/Stockholmsmässan. Det är den tjugoandra gången sedan starten 2001 som Sectech äger rum, vilket innebär att Sectech är den säkerhetsmässa som har arrangerats flest gånger i Skandinavien.

Med den betydligt lägre timkostnaden för en väktare kan samhällsnytta minska betydligt utan negativ påverkan på kvaliteten, menar intresseorganisationen Säkerhetsbranschen. Exempel på sådana åtaganden skulle kunna vara nykterhetskontroller i trafiken, persontransporter till och från häkten, kriminalvårdsanstalter och psykiatriska kliniker. Vill polisen ha den hjälpen? Hur ser polisförbundet på att arbetsuppgifter outsourcas till de privata säkerhetsföretagen? Och hur kan säkerhetsföretagen och polisen samverka i övrigt för att skapa en större trygghet i samhället?

11.00 Därför bör säkerhetsföretagen avlasta polisen
Säkerhetsbranschens styrelseordförande, Björn Eriksson, inleder med sin syn på hur säkerhetsföretagen kan bidra till att polisen blir mer effektiv och till att vi får ett tryggare samhälle.

11.15 Hur ska ska polisens effektivitet och tryggheten i samhället öka – vad och hur kan säkerhetsföretagen bidra?
Lars Sjöberg, Verksamhetsansvarig Rättsavdelningen, enheten för förvaltningsrätt, Anna Nellberg Dennis, förste vice ordförande vid Polisförbundet samt Björn Eriksson, Säkerhetsbranschens styrelseordförande diskuterar polisens och säkerhetsföretagens roll för ökad trygghet i samhället.

12.15 Avslutning

Arrangör: AR Media International/Säkerhetsbranchen
Deltagaravgift: 350 SEK

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng