2014-09-02

Säkerhetsbranschen i full gång under hösten

Säkerhetsbranschens ordförande, Björn Eriksson, har en het höst framför sig.

Säkerhetsbranschens ordförande, Björn Eriksson, har en het höst framför sig.

I mitten av månaden ska Säkerhetsbranschen ha möte med Nationella Säkerhetsrådet angående om sin syn på hur man kan komma till rätta med transportrelaterade brott. Därefter ska Säkerhetsbranschens styrelseordförande Björn Eriksson träffa Ari Soppela som, på regeringens uppdrag, leder en utredning om hur polisens arbetsuppgifter ska kunna bli mer renodlade.

Björn Eriksson har ombetts av Nationella Transportsäkerhetsrådet att ge sina synpunkter på hur säkerhetsföretagen kan bidra till att minska brottslighet som drabbar transportnäringen. Nationella Transportsäkerhetsrådet, som leds av Klas Friberg, länspolismästaren i Västra Götaland, är en organisation som drivs av poliser och åklagare och som arbetar med bekämpning av transportrelaterade brott. Med transportrelaterad brottslighet avses exempelvis tillgrepp av lastbilar och trafikcontainers samt inte minst dieselstölder.

– Säkerhetsbranschen står som värd för ett möte vi ska ha den 18 september, där vi ska berätta om hur våra medlemsföretag skulle kunna bidra till en högre säkerhet på exempelvis transportbilarnas uppställningsplatser, både när det gäller teknik och manuell bevakning. De efterlyser helt enkelt ett närmare samarbete med de privata säkerhetsföretagen, berättar Björn Eriksson.

Som om inte detta är nog ska Björn Eriksson nu i september också ha ett möte Ari Soppela, regeringens utredare när i projektet "Renodling av polisens arbetsuppgifter".

– För oss handlar det förstås att definiera vad som är polisiära och icke-polisiära arbetsuppgifter samt att klargöra på vilket sätt säkerhetsföretagen kan avlasta och på annat sätt bidra till att vi får en effektivare polis, både genom manuella insatser och teknikerbjudanden, kommenterar Björn Eriksson som dessutom är hårt engagerad med en annan fråga som drivs av Säkerhetsbranschen.

– Kontanthanteringens vara eller inte vara är inte bara viktig för säkerhetsbranschen utan för samhället i stort. Vi har via rikstäckande och lokala medier i debattartiklar försvarat kontanterna mot bankerna och kreditkortsbolagen som vill tjäna mer pengar på sina tjänster med hänvisning till att kontanterna exempelvis ökar risk för rån. Kortbedrägerierna talar man däremot tyst om, säger Björn Eriksson som gläds över att Dick Malmlund, ledamot i Säkerhetsbranschen, ingår som expert i den utredning som Finansdepartementet tillsatt för att se över regelverket för kontanthantering i Sverige.

– Dick jobbar hur man ska hantera kontanter. Jag sysslar med att hindra bankerna från att ta död på kontanterna.

Som om inte detta är nog bearbetas Myndigheten för Samhällets Beredskap (MSB) av Säkerhetsbranschen.

– Vi har i medierna uttryckt kritik om den bristande beredskapen för katastrofer och fört en debatt med bland annat försvarsministern i dessa frågor. Vi tycker naturligtvis att man bör se säkerhetsföretagen som en resurs även här. Under sensommaren har frågan aktualiserat genom den stora skogsbranden i Västmanland, som underblåste vår kritik och vårt krav på en bättre beredskap.

– Säkerhetsföretagen har en kompetens som samhället bör ta till vara, exempelvis när det gäller övervakning av skog, riskbedömning och tillsynsverksamhet. Det kan också handla om att trygga områden där det finns kriminalitet men inga poliser. Här kan man använda ordningsvakter, säger Björn Eriksson som fortsätter bearbeta MSB för att få till en attitydförändring.

Slutligen berättar Björn Eriksson att Säkerhetsbranschen är i färd med att göra en utvärdering av kameralagen.

– Ja, det är en väldigt viktig fråga. Särskilt som Datainspektionen överklagar många av de kameratillstånd som länsstyrelserna har beviljat, vilket gör att lagen i sin tillämpning blir allt svårare att förstå, säger Björn Eriksson som ser fram mot en riktigt het höst med många frågor att driva vidare.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng