2013-12-12

Säker pakethantering i jul

Svensk Handel har tillsammans med PostNord Logistics tagit fram gemensamma tips och råd till butiker som hanterar brev och paket i julhandeln.
Inför julhandeln ökar mängden varor lavinartat i butikerna. E-handeln ökar stadigt och just inför jul är flödet högre än någonsin. För många butiker innebär den ökade mängden varor och paket utmaningar på flera plan. Utrymmesmässigt är det svårt att få plats med allt gods, vilket innebär att brandrisken ökar. Många paket i trånga utrymmen gör det svårt för personalen att arbeta på ett bra sätt. även bedrägeri- och inbrottsriskerna ökar varför butiken måste se till att ha en hög beredskap under denna period, menar Svensk Handel.

Bedrägerier
Med ökad e-handel (ibland med värdefulla produkter) följer allt fler bedrägerier och identitetsstölder. Beställningar i falskt namn, skickliga id-förfalskningar och försök till att hämta ut varor där namnet på legitimationen är mycket lik den riktiga mottagarens namn är de mest förekommande bedrägerierna.

Vid utlämning av paket som kräver legitimationskontroll ska följande alltid granskas:
- Kundens utseende stämmer överens med fotot på id-handlingen
- åldern verkar riktig (koll mot personnumret)
- Id-handlingen är hel och i originalskick
- Giltighetstiden inte är passerad
- Namnteckningarna stämmer överens (i de fall namnteckning ska lämnas)

Inbrott
Med ett stort antal stöldbegärliga paket i butiken ökar risken för stölder och inbrott. Det är därför viktigt att se över butikens skalskydd.

- Kontrollera att alla lås uppfyller försäkringsbolagets krav.
- Se till att vred inte används på insidan av ytterdörrarna. Det ska vara nyckel även från insidan.
- Fundera på om fönster behöver förstärkas med galler eller jalusier.
- Kontrollera att inbrottslarmet fungerar och att emballage eller paket inte täcker för rörelsedetektorer.
- Se till att personalen är uppmärksam på om någon beter sig misstänkt kring någon försändelse. Vanligt är att bedragaren beställer varor i falskt namn och hör med butiken om försändelsen kommit fram. När försändelsen kommit till butiken genomförs ett inbrott under natten då de tar med sig "sitt" paket. Vid misstanke om förestående inbrott kontakta polisen eller placera särskilda försändelser på säker plats, exempelvis i säkerhetsskåp.

Brand
Med mer varor i butiken ökar mängden brännbart material. Det medför att en del butiker får platsbrist, vilket ökar risken för brand.

Därför ska brännbart material aldrig placeras direkt under lysrör eller lampor. Håll minst en meters avstånd.

- Andra källor som kan orsaka brand är; skadade eluttag, tillfälliga spotlights, värmefläktar, levande ljus och spisar.
- Skadade eluttag och andra uppenbara brister måste åtgärdas snarast möjligt, de kan orsaka brand eller personskador även om det inte finns något brandfarligt i närheten.
- Se även över butikens brandskydd i form av sprinkler och brandsläckare. Se till exempel till att placera brandsläckaren så att den är åtkomlig vid eventuell brand.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng