2014-11-24

Så ser 18-åringar på kris- hantering och försvaret

– Oron i vår omvärld påverkar sannolikt hur ungdomar ser på sin egen och landets säkerhet, säger MSB:s generaldirektör Helena Lindberg. (Foto: MSB Bildbank)

– Oron i vår omvärld påverkar sannolikt hur ungdomar ser på sin egen och landets säkerhet, säger MSB:s generaldirektör Helena Lindberg. (Foto: MSB Bildbank)

Smittsamma sjukdomar har gått om krig som det hot som oroar 18-åringar mest. Trots det anser 64 % av 18 åringarna att försvaret bör utvecklas.
MSB har gjort en undersökning av 18-åringar med 6 500 respondenter. Den visar 64 % anser att försvaret bör utvecklas. Medan (5 procent) vill se en avveckling.

åtta av tio anser att de själva bör ta ansvar för sig och sina anhörigas säkerhet vid en allvarlig händelse eller kris. Tre av fyra säger sig vilja ställa upp och arbeta ideellt om Sverige drabbas av en allvarlig händelse.

– Oron i vår omvärld påverkar sannolikt hur ungdomar ser på sin egen och landets säkerhet. Det är glädjande att de flesta är villiga att arbeta ideellt för att hjälpa andra vid en kris. Samtidigt finns ett fortsatt stort behov av ökad kunskap om vad man själv kan göra föra att hantera en kris och vad man kan förvänta sig att det offentliga gör i en krissituation, säger MSB:s generaldirektör Helena Lindberg.

18-åringarna frågades också vilken allvarlig händelse som skrämmer dem mest. Störst andel (en av fyra) svarade epidemi. Fyra av tio tror att Ebolaepidemin utgör ett allvarligt hot mot Sverige.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng