2010-02-14

Så påverkades den per- sonliga integriteten 2009

Polisens bildpublicering på nätet av misstänkta brottslingar. Kartläggning av mordmisstänkts alkoholinköp. Bristande kontroll av vem som läser patientjournaler på sjukhus. För andra året i följd redogör Datainspektionen för lagar, lagförslag, beslut och tekniker som påverkade den personliga integriteten under det gångna året.

I veckan skickade Datainspektionen ut skriften Integritetsåret 2009 till bland annat riksdagsledamöter, riksdagspartier, departement, nyhetsredaktioner och andra påverkare. I Integritetsåret 2009 redovisas ett 20-tal lagar och lagförslag som påverkade integriteten under det gångna året. Dessutom beskrivs några av Datainspektionens mest uppmärksammade beslut och nya teknologier som kommit att påverka den personliga integriteten.

- Utrednings- och lagstiftningstakten i frågor som påverkar den personliga integriteten var hög under 2009, både här i Sverige och i Bryssel, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

- Samtidigt ser vi flera positiva signaler. Den personliga integriteten har kommit i fokus hos såväl massmedia och allmänhet som hos politiker och andra beslutsfattare. I den ungdomsundersökning som vi genomförde under 2009 uppgav nära hälften av ungdomarna att debatten om bland annat Ipred och FRA har fått dem att fundera mer kring frågor om integritet, säger Göran Gräslund avslutningsvis.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng