2020-08-11

Covid-19 tvingar företagen till nytt cybersäkerhetstänk

Pandemin har på många sätt förändrat grundförutsättningarna för cybersäkerhet.

Det mest uppenbara sättet som pandemin har förändrat hotlandskapet på är att den har skapat stora nya attackytor som IT-organisationer måste försvara. Men den nya verkligheten ställer också mycket högre cybersäkerhetskrav på de anställda och identifiering för att ge access blir mycket viktigare.

Pandemin kom plötsligt och företagens IT-avdelningar tvingades mycket snabbt bygga ut infrastrukturen för hemarbete och få hann testa ordentligt innan det sjösattes. Det var långt ifrån en ideal situation för cybersäkerheten, konstaterar The Hacker News. Som ett brev på posten ökade också mängden skadlig kod kraftigt i början av pandemin. Men efter att ha nått toppen i mitten april har det sedan minskat. Nu, menar The Hacker News, kan IT-ansvariga tillfälligt andas ut, men måste fundera på det nya cybersäkerhetslandskap som pandemin har skapat.

Under stora delar av de senaste decennierna har försvar av företagsnätverk ofta kretsat kring hårdvara för perimeterförsvar, intern nätverksövervakning och strikta kontroller av användaråtkomst, menar The Hacker News. Den generella strategin var att det var enklare att förhindra intrång i nätet än att härda varje intern nätverksenhet mot attacker. Men nu när så många kopplar upp sig hemifrån – och använder sin egen hårdvara – är den strategin värdelös och IT-avdelningarna måste tänka om.

En annan stor förändring är också att det inte bara är personalens olika enheter som är ett stort hot, utan att de anställda själva måste ta ett större ansvar för cybersäkerheten och dessutom utbildas i det. 

Ytterligare en känslig punkt är identifiering och åtkomst. The Hacker News menar att IT-avdelningarna måste ta konsolideringen av ”access control”-plattformar mycket mer allvarligt än tidigare. Att hantera användarnas behörigheter både på plats och i molnet i samband med att så många så snabbt började arbeta hemifrån var rörigt.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng