2016-03-01

S och M vill öka möjligheterna till kameraövervakning

– Vi vill utvidga möjligheterna till kameraövervakning under vissa omständigheter, sade inrikesminister Anders Ygeman (S).

– Vi vill utvidga möjligheterna till kameraövervakning under vissa omständigheter, sade inrikesminister Anders Ygeman (S).

Balanspunkten mellan integritet och effektivitet när det gäller kameraövervakning förtjänar att ses över. Det fastslog inrikesminister Anders Ygeman (S), som vill utvidga möjligheterna till kameraövervakning under vissa omständigheter, under en interpellationsdebatt. Han fick medhåll från justitieutskottets ordförande Beatrice Ask (M) som menade att "det i vissa lägen är uppenbart att man borde kunna använda kameror mer".
Under en interpellationsdebatt i Riksdagen den 26 februari diskuterades bland annat kameraövervakning i utanförskapsområden. Anders Ygeman menade, i sitt anförande, att "balanspunkten mellan integritet och effektivitet förtjänar att ses över".

– Jag blev till exempel mycket förvånad över att den judiska församlingen i Malmö inte fick tillstånd till kameraövervakning på grund av att hotbilden inte upplevdes vara tillräckligt stark, samtidigt som polisen placerade poliser beväpnade med förstärkningsvapen och maskinvapen just på grund av att hotbilden var så stor, sade han.

Ygeman hänvisade sedan till regeringens utredning av kameraövervakningslagen som nästa år kommer redovisa sitt resultat. Beatrice Ask (M), ordförande i Justitieutskottet, var positiv till utredningen.

– Jag är också angelägen om att vi får en utvärdering av den nya kameralagen som vi nu har haft i något år av det enkla skälet att det i vissa lägen är uppenbart att man borde kunna använda kameror mer. Det finns en frustration i de här områdena eftersom man inte får människor att vittna. Då är kameraövervakning och bilder från kameror kanske mer vettigt, sade hon.

Kroppsburna kameror
Beatrice Ask tog också upp användandet av kroppsburna kameror på räddningspersonal.

– När man pratar om uttryckningspersonal generellt tror jag att det i vissa lägen kan vara bra med kameror, inte bara generell kameraövervakning utan också annat. Polisen använder i vissa situationer kamera. Det gör man för att säkerställa att man kan visa att man själv har agerat på ett rimligt sätt men också för att det ibland har en lugnande inverkan på andra aktörer, sa hon.

Anders Ygeman delade Beatrice Asks positiva syn på kroppskamerorna.

– Till stor del har polisen i Järva det i dag. Det vore kanske intressant att gå vidare och göra jämförande studier av effekten av sådana kameror i några olika stadsdelar. Man skulle då låta poliser, ambulans och brandkår ha kameror i några områden och jämföra med utvecklingen i områden där de inte har det. Då kan man mäta effektiviteten och se vad som är effektivast. Men jag har också en i grunden positiv syn på den typen av åtgärder.

Kameraövervakning på festivaler
I en annan interpellationsdebatt från tidigare i februari framhöll Andreas Carlsson (KD) att Kristdemokraterna i Stockholms stad fört fram ett krav på kameraövervakning vid festivaler. Han frågade sedan Anders Ygeman om hur han ser på "möjligheten att i större utsträckning ha kameraövervakning vid den här typen av evenemang?"

– Vi vill utvidga möjligheterna till kameraövervakning under vissa omständigheter, och vi har tillsatt en utredning som ser över frågan. Jag är osäker på om det kan vara ett verksamt verktyg i det här avseendet. Här handlar det om täta folksamlingar i mörker, och då är det tveksamt om kamera är så bra som bevissäkringsverktyg. Men jag är inte främmande för kameraövervakning, sade ministern.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng