2017-08-27

Resning i brottmål på grund av nya uppgifter om ålder

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har gett lagmannen vid Eskilstuna tingsrätt Per Lennerbrant i uppdrag att överväga om bestämmelserna om resning i brottmål bör ändras så att det går att bevilja resning när det har kommit fram nya uppgifter om den tilltalades ålder.
Det har blivit allt vanligare att misstänkta och tilltalade saknar id-handlingar och att det råder osäkerhet om den tilltalades ålder. Den tilltalades ålder är avgörande för om en person kan åtalas och dömas för brott. åldern har även stor betydelse för valet av påföljd. Om domstolen har utgått från en felaktig uppgift om åldern kan det leda till att en person inte döms för ett brott eller att han eller hon får en för lindrig påföljd.

Enligt nuvarande regler går det inte att bevilja resning om det senare framkommer att den tilltalade var äldre än vad domstolen har utgått ifrån. Det är inte tillfredsställande eftersom den felaktiga uppgiften om ålder kan ha lett till ett orimligt resultat. Det finns därför skäl att se över bestämmelserna om resning i detta avseende.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2018.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng