2020-08-03

Regionpolitiker får ej skydd av ordningsvakt

Hot, hat och våld mot förtroendevalda har fått allt mer uppmärksamhet i region Halland. Men polisen anser inte att det finns behov av en ordningsvakt som kan skydda Region Hallands politiker och tjänstemän.

Var fjärde halländsk politiker uppger att de har utsatts för någon form av hot eller våld enligt Brås senaste trygghetsundersökning.

– Det handlar främst om hot via mejl och sociala medier, men en incident i kommunfullmäktige i Halmstad, där en åhörare började kasta papper på ledamöterna, har också bidragit till oro, säger Georg Schwarz, säkerhetsstrateg på regionkontoret, till Hallands nyheter.

Region Halland ville få möjlighet att anställa en ordningsvakt, som till skillnad från väktare både kan avvisa och gripa en person.

– Det var politikerna själva som ville att vi skulle ansöka om tillstånd. Ordningsvakten skulle exempelvis kunna tas in vid möten där man ska behandla frågor som väckt missnöje, säger Georg Schwarz.

I sitt beslut förklarar polisens jurist att det inte finns något som styrker behovet av ordningsvakter på Regionens hus – där ledande regionpolitiker och tjänstemän har sin arbetsplats – exempelvis att polisen ofta fått rycka ut. Tillståndet är knutet till en plats och en valmöjlighet är att flytta känsliga möten till sjukhuset i Halmstad, där det finns tillstånd för ordningsvakter.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng