2015-08-28

Regeringen vill se över hemliga tvångsmedel som ett led i ny strategi mot terrorism

Inrikesminister Anders Ygeman presenterade regeringens nya strategi mot terrorism som idag lämnas till riksdagen.

Inrikesminister Anders Ygeman presenterade regeringens nya strategi mot terrorism som idag lämnas till riksdagen. Foto: Bill Nilsson/ RK

I dag presenterades Sveriges nya strategi för att förebygga, förhindra och försvåra terrorism. Regeringen vill bland annat se samordnare i samtliga kommuner, göra en översyn av de hemliga tvångsmedlen och kriminalisera organisering av terrorkrigsresor.
– Strategin ska vara utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete mot terrorism. Den ska strukturera arbetet, förtydliga roller och peka ut de behov som finns av ny lagstiftning och nya verktyg, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Den nya nationella strategi mot terrorism är framtagen för att vara plattformen för Sveriges långsiktiga arbete med terrorismbekämpning, såväl i nationella som i internationella sammanhang. åtgärderna syftar till att på längre sikt motverka att personer utvecklar avsikt och förmåga att begå terroristattentat.

– Vi vill förebygga rekrytering och radikalisering genom ett stärkt förebyggande arbete, fördubblade resurser till nationell den samordnaren och motarbeta radikalisering i fängelserna, berättade inrikesminister Anders Ygeman när strategin presenterades.

Hemliga tvångsmedel
Regeringen vill bland annat lätta på it-sekretessen i samarbetet mellan Militärens underrättelse- och säkerhetstjänst, Säkerhetspolisen och Försvarets radioanstalt. De vill också göra en översyn av hur hemliga tvångsmedlen såsom telefonavlyssning följer med i teknikutvecklingen.

– Vi kan inte acceptera att polisens och säkerhetspolisens förmåga urholkas av den tekniska utvecklingen. Vi vill därför göra en översyn av hur de hemliga tvångsmedlen och liknande åtgärder fungerar utifrån dagens teknikutveckling så att de rättsvårdande myndigheterna kan upprätthålla sin förmåga.

Terrorkrigsresor
Utöver detta vill regeringen kriminalisera träning, rekrytering, finansiering och organisering av terrorkrigsresor. De vill också kriminalisera anstiftan, försök och föreberedelse till grovt vapenbrott.

– Vi vill försvåra terrorism genom att kriminalisera anstiftan, försök och föreberedelse till grovt vapenbrott, skärpa straffen för sprängmedel och handgranater samt skärpa lagstiftningen mot missbruket av svenska pass.

Strategi för myndigheter och kommuner
Regeringen har även uppdragit åt Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att införliva strategin i sin dagliga verksamhet. Strategin kommer att följas av andra uppdrag och styrande åtgärder till myndigheter så att strategin blir en tydlig del av deras verksamhet.

– För att skärpa vår förmåga att hantera ett kommande terrorattentat vill vi införa en myndighetsgemensam beredskapsplan, öppna möjligheter för den nationella insatsstyrkan att ta hjälp av andra länders insatsstyrkor och genomföra samöveningar mellan polis och militär.

Regeringen vill också se stärkt förebyggande arbete, fler avhopparverksamheter och samordnare i samtliga kommuner.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng