2019-12-17

Regeringen vill ge polisen bättre möjligheter till husrannsakan

Polisens möjligheter att göra husrannsakan för att söka efter skjutvapen och sprängämnen ska utredas. Regeringen vill "ge polisen större befogenheter att genomföra husrannsakningar i kriminella miljöer för att förebygga och förhindra skjutningar och sprängningar".

– Arbetet mot skjutningar och sprängningar har högsta prioritet. För att kunna leta efter skjutvapen och sprängämnen i kriminella miljöer behöver polisen ha tillgång till effektiva tvångsmedel, som husrannsakan. Det handlar i grunden om att avväpna gängen, säger inrikesminister Mikael Damberg.

När det pågår en förundersökning finns det stöd för husrannsakan i rättegångsbalken. Utanför en förundersökning, när polisen arbetar med att förebygga och förhindra brott, är möjligheterna till husrannsakan begränsade. Rikspolischefen har framfört att det behövs bättre möjligheter till husrannsakan i dessa fall.

En utredare ska nu se över polisens utrymme för husrannsakan utanför förundersökningar och lämna förslag som förbättrar polisens möjligheter att söka efter vapen och andra farliga föremål. Regeringen vill ha förslag som stärker polisens möjligheter att genomföra husrannsakningar i kriminella miljöer för att förebygga och förhindra skjutningar och sprängningar.

Utredare blir Gunnel Lindberg, som är ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och har lång erfarenhet av frågor om husrannsakan och andra tvångsmedel. Hon ska lämna sina förslag senast den 31 oktober 2020.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng