2019-06-13

Regeringen vill förlänga försök med snabbförfarande i brottmål

Regeringen har beslutat att överlämna en proposition till riksdagen med förslag om att förlänga giltighetstiden för den tidsbegränsade lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål. Förslaget är ett led i arbetet med att förlänga och utvidga försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål.

Sedan januari 2018 pågår i norra Stockholm en försöksverksamhet för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott. Försöket har visat positiva resultat, med kortare handläggningstider och snabbare lagföring. Brottsförebyggande rådet har i en utvärdering bedömt att försöket med tillgänglighetsdelgivning är en förklaring till de korta handläggningstiderna i försöksverksamheten. Det nya delgivningssättet innebär att polisen redan på brottsplatsen informerar den misstänkte om när och vid vilken tingsrätt en stämning och andra handlingar kommer att finnas tillgängliga.

Mot bakgrund av de positiva resultat som försöksverksamheten hittills visat har regeringen påbörjat arbetet med att förlänga och utvidga den. Regeringen beslutade den 2 maj att ge Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket i uppdrag att förbereda en geografisk utbyggnad av försöksverksamheten, som ska kunna genomföras under 2020–2022. Propositionens förslag säkerställer att tillgänglighetsdelgivning kan fortsätta användas i en förlängd och utvidgad försöksverksamhet.

Lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål gäller i nuläget till utgången av 2019. Propositionens förslag innebär att lagen ska fortsätta att gälla till utgången av 2022.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng