2020-01-02

Regeringen: Låt myndigheter installera trojaner i kriminellas datorer

Numera kommunicerar kriminella ofta med varandra i krypterade appar som utomstående inte kan ta del av. Dessutom undviker de platser där de vet att de kan bli avlyssnade eller filmade. Regeringen vill därförunderlätta för hemlig dataavläsning.

– Brottsbekämpande myndigheter anger att 90 procent av den information som de enligt gällande lagstiftning borde ha möjlighet att avlyssna och ta del av inte går att kontrollera idag på grund av kryptering. Det här är ett reellt problem kopplat till den grova och organiserade brottsligheten i Sverige och de individer och gängnätverk som idag kommer undan, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringen vill att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten får bättre möjligheter att avlyssna och övervaka personer som är misstänkta för eller förväntas begå allvarliga brott.

Enligt ett förslag ska myndigheterna i hemlighet få installera mjuk- eller hårdvara i en teknisk utrustning (t.ex. en dator, mobiltelefon eller läsplatta) och läsa av innehållet. Det kan till exempel handla om att installera en trojan för att läsa av meddelanden och avlyssna samtal i krypterade program och appar, eller skaffa sig tillgång till ett konto i sociala medier.

Det kan också handla om att aktivera mikrofonen eller kameran i en utrustning och på så sätt hämta in tal och rörliga bilder. Om hårdvara behöver installeras, exempelvis i någons dator ska myndigheterna kunna få tillstånd att i hemlighet ta sig in i utrymmet där utrustningen finns för att installera hårdvaran.

Förslaget gör gällande att frågor om hemlig dataavläsning alltid ska prövas av domstol. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden kommer att bedriva tillsyn över hur lagen används.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2020 och tidsbegränsas i fem år.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng