2019-09-28

Regeringen presenterar åtgärder mot cybersäkerhet

Regeringen har presenterat nya åtgärder för att stärka informationssäkerheten och öka samhällets motståndskraft mot cyberattacker.

En av åtgärderna är att Polismyndigheten får i uppdrag att genomföra en utbildningssatsning som en del av en genomgripande översyn av den it-relaterade brottsbekämpningen. I uppdraget kommer Polismyndigheten att samverka med andra brottsbekämpande myndigheter såsom Åklagarmyndigheten och internationellt genom bland annat Europol.

 – En säker hantering av digital information är avgörande för Sveriges säkerhet. Dessutom är det en viktig demokratifråga att alla människor kan leva sina liv tryggt och säkert på nätet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Dessutom ger regeringen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att genomföra riktade utbildningsinsatser på området och att ta fram en struktur för uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng