2016-11-04

RCO-läsare med användaren i fokus

RCO Securitys nya 509-läsare har en stor och intuitiv färgdisplay som presenterar både bild och text – allt för att underlätta för användaren. Dessutom erbjuds en hjälpmeny direkt i läsaren för den som är i behov av extra förklaringar.

– Med den här läsaren har vi haft två speciella fokusområden – att den ska vara lätt att använda och att den ska vara lätt att installera. Med tanke på resultatet så har vi lyckats väldigt väl, säger Henrik Paulsson, marknadschef på RCO Security.

Den nya 509-läsaren är fullt integrerad i RCO:s R-Card 5000-system och erbjuder en belyst knappsats och en stor färgdisplay på 2,8 tum. Den går att montera såväl inne som ute – regn eller kalla vintrar är alltså inga problem. I den stora displayen visas både grafiska symboler och text. De vanligaste passeruppmaningarna går lätt att ta till sig med hjälp av stora och tydliga ikoner, exempelvis “Visa kort” eller “Ange kod”.

– Användaren får även snabb återkoppling på dörrens status, till exempel om larmet är tillkopplat eller om den står olåst. Läsarens standardbild kan dessutom ersättas med egen logotype och valfri informations- eller välkomsttext, säger Henrik Paulsson.

Läsaren har också ett inbyggt menysystem för de dörrstyrningar som utförs mer sällan. Detta menysystem är helt behörighetsstyrt och ser olika ut för olika användare. Härifrån kan man bland annat enkelt byta pin-kod direkt i läsaren, till- och frånkoppla larmområden eller ”köpa tid”. Unikt här är att det erbjuds en ”snabbhjälp” direkt i läsaren. Om användaren är osäker på vad exempelvis ett menyval innebär så ger ett tryck på 1 en förklarande och lättförståelig text.

– Det innebär att den osäkerhet som historiskt kunnat uppstå vid exempelvis larmmanövrar nu är borta för evigt. Att knappa in långa kodkombinationer eller att tolka diverse ljud- och ljussignaler hör i och med denna läsare till det förgångna, säger Henrik Paulsson.

För installatörer av 509-läsare har livet också blivit enklare. Installationen kan förberedas genom att kabel för kommunikation och strömförsörjning ansluts till den monterade bottenplattan innan läsardelen sätts på plats. Detta gör att den elektriska installationen kan göras klar i god tid innan driftsättning och utan att man riskerar att skada läsarna under byggprocessen. När det är dags för driftsättning hakas läsaren enkelt upp på bottenplattan och skruvas fast.

– För att ytterligare förenkla installationen så är bottenplattan också förberedd för att kunna monteras på en infälld apparatdosa. Önskar man detta alternativ kompletteras bottenplattan med ett extra doslock, säger Henrik Paulsson.

509-läsarna finns i svart eller grått utförande och erbjuds antingen med lästekniken Mifare Classic eller som en kombination med både Mifare Classic och Prox.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng