2017-06-11

Räddningstjänsten i Göteborg övade på CBRN-incidenter

Övning: Brandmän tar prov på ämnen som de misstänker har använts vid tillverkning av kemiska terrorvapen.

Övning: Brandmän tar prov på ämnen som de misstänker har använts vid tillverkning av kemiska terrorvapen. Foto: Jonas Tobin.

Nyligen genomfördes en övning av Räddningstjänsten i Göteborg där fokus var på CBRN-incidenter, det vill säga kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. Räddningstjänsten i Göteborg ansvarar för en av landets tre bussar för Avancerad indikering – bussar fyllda av test- och skyddsutrustning för att rycka ut vid larm om denna typ av incident. Bussarna är finansierade av MSB.
– Vi är glada över den hjälp vi får från FOI, där finns kemister som kan dra säkrare slutsatser av proverna än vi. Därmed kan vi koncentrera oss på provtagningar och annat som vi är bra på, säger Jonas Elgh, styrkeledare vid Räddningstjänsten i Göteborg.

För när bilder och grafer mejlats till FOI tar den kemiska expertisen över. För att varna, eller blåsa faran över.

– När räddningstjänstens portabla utrustning har ett bibliotek på 700 ämnen att jämföra med, har vårt bibliotek 130 000 ämnen. Vi sitter också i en trygg miljö där en grupp kemister kan lägga pussel för att räkna ut den stora avsikten, säger Anders östin, docent vid FOI.

FOI har utbildat brandmännen i provtagning. Nu ska ett nytt utbildningssteg tas, där FOI i en MSB-finansierad insats ska harmoniera civil- och militärprovtagningen.

– För i grunden gör de båda grupperna samma sak. Det handlar om att gå in i en het zon, kunna se vad som finns, få ut ämnen, dokumentera och göra en första indikering med bärbara instrument. Och det måste göras på ett rättssäkert sätt, för att hålla i en rättegång, säger Anders östin.

De tre bussarna, de andra är stationerade i Stockholm och Malmö, får allt fler uppdrag i takt med att deras verksamhet blir känd. FOI ser fram emot att utveckla arbetet.

– I första hand med mer träning. För nu har vi rätt folk som kan gå in i het zon och vi har rätt folk som stödjer dem med utbildning och avancerad provtagning. Men vi kan alltid bli bättre på det vi gör, säger Anders östin.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng