2019-05-11

PTS ska analysera riskerna med nationell 5G-infrastruktur

Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att ta fram ett förslag till riskanalys avseende nationell 5G-infrastruktur.

PTS ska utföra riskanalysen i samråd med Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt efter hörande av ett urval branschorganisationer och marknadsaktörer samt vid behov övriga relevanta aktörer.

"Givet 5G:s stora betydelse, inte bara för ökad kapacitet för telefoni, utan mer specifikt för IoT och därmed en rad nya tillämpningar och samhällets hela digitalisering, är det viktigt att uppnå säkerhet med avseende på bland annat tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet på rätt nivå för dagens och framtidens olika behov", skriver regeringen.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng