2020-05-31

PTS granskar leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Post- och telestyrelsen (PTS) ska granska om leverantörer av samhällsviktiga tjänster följer reglerna om säkerhetsåtgärder och incidentrapportering enligt NIS-lagen.

Leverantörer som omfattas av NIS-lagen, det vill säga lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet samt rapportera incidenter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Syftet med lagen är att uppnå en hög säkerhet i nätverk och informationssystem.  Tjänsterna ska vara tillförlitliga och säkra. 

PTS ska granska om företag inom digital infrastruktur arbetar systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet avseende de nätverk och informationssystem som används för att tillhandahålla den samhällsviktiga tjänsten. Området digital infrastruktur omfattar leverantörer av DNS-tjänster och registreringsenheter för toppdomäner.

I granskningen utgår myndigheten från föreskrifter som är framtagna av MSB.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng