2019-12-03

Prosero förvärvar i Danmark

Mikael Norlander, VD för Prosero Security Group, som har tagit steget över sundet och förvärvat koncernens första danska bolag.

Det danska säkerhetsföretaget Actas A/S  med ca 100 medarbetare, fördelade på sex lokala kontor, förvärvas av Prosero Security Group.

Prosero har sedan bildandet i maj 2017 utvecklats till ett av Nordens ledande säkerhetsföretag med starka marknadspositioner i Sverige och Norge. Genom Actas får Prosero nu också en stark plattform för fortsatt lönsam tillväxt i Danmark.

– Prosero har höga ambitioner och vi har etablerat en väl fungerande modell för lönsam tillväxt i både Sverige och Norge som vi ser är överförbar till fler länder. Actas har länge stått som nummer ett på vårlista i Danmark och det är därför extra roligt att nu få möjligheten att välkomna dem in i gruppen, kommenterar Mikael Norlander, VD för Prosero.


– Actas har en stark marknadsposition, både lokalt och nationellt, unika mjukvarulösningar, en tjänsteutvecklingsavdelning och ett av branschens mest välutvecklade lärlingsprogram. Vi har väldigt mycket gemensamt, inte minst liknande företagskulturer. Samtidigt finns det områden där vi kan lära och dra nytta av varandras erfarenheter och kompetenser i vår fortsatta utveckling tillsammans, menar han vidare.

Actas bildades 2011 genom en fusion mellan Lønstrup Sikring A/S och JCA sikring A/S. Idag är företaget en rikstäckande totalleverantör av säkerhetssystem till privata företag och offentlig sektor i Danmark.Företaget utvecklar, integrerar och underhåller säkerhetslösningar inom områdena kameraövervakning, inbrottslarm, brandlarm, passersystem, lås och dörrautomatik. ACTAS har ca 100 anställda fördelade på sex lokala kontor (Aalborg, Skive, Århus, Fredericia, Köpenhamn och Hårlev) och omsätter ca 100 miljoner danska kronor.

– i glädjer oss väldigt mycket till att nu vara en del av Prosero. Vi bygger vidare på de kompetenser som vi har sedan tidigare samtidigt som vi får tillgång till de gemensamma resurser som finns inom Prosero, Som en del av Prosero blir det möjligt för oss att vidareutvecklas i en hög takt och ta tillvara på vår fulla potential, bland annat. genom nya innovativa säkerhetslösningar, säger Jørgen B. Kronborg, VD på Actas..

– Vi behåller företagsnamnet och varumärket Actas. Kunder och medarbetare kommer inte uppleva någon förändring eftersom både ledning och samtliga medarbetare på våra sex avdelningar fortsätter precis som tidigare , kommenterar han vidare.

Actas tidigare ägare har i och med överlåtelsen blivit delägare i Prosero.

Proseros tjänsteerbjudandet inkluderar rådgivning, integration, drift, underhåll, service och övervakning av larm, passersystem, kamerasystem, lås och brandsäkerhet. Säkerhetskoncernen finns etablerad på 31 platser i Sverige, nio platser i Norge och sex platser i Danmark. Den samlade omsättningen uppgår till cirka 1,3 miljarder kronor..


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng