2016-11-25

Positiva besked vid Säkerhetsupphandling 2016

Kristina Axén Olin, SNOS, Henrik Albertsson, Sll, Magnus Josephson, konsult, Björn Ericsson, Almega Säkerhetsföretagen, Lena Maria Fritzberg, Stockholm stad, Jon Radefalk, Securitas, Björn Bergström, Ramberg Advokater och Lennart Alexandrie, AR Media, deltog under konferensens avslutande paneldiskussion.

Kristina Axén Olin, SNOS, Henrik Albertsson, Sll, Magnus Josephson, konsult, Björn Ericsson, Almega Säkerhetsföretagen, Lena Maria Fritzberg, Stockholm stad, Jon Radefalk, Securitas, Björn Bergström, Ramberg Advokater och Lennart Alexandrie, AR Media, deltog under konferensens avslutande paneldiskussion.

Det går att vara mer kreativ och flexibel vid offentliga upphandlingar än vad många tror. Så löd huvudbudskapet under gårdagens halvdagskonferens om säkerhetsupphandlingar på Clarion Hotel Stockholm.
SecurityUser.com och tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) arrangerade halvdagskonferensen där Kristina Axén Olin, ny ordförande i SNOS och Lennart Alexandrie, publisher för SecurityUser, var moderatorer. Först ut av talarna var Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson. Han konstaterade bland annat att upphandlingar står för 20 procent av Sveriges BNP i dag.

– Säkerhetsbranschen har gått från att vara en liten knatte till att bli en stor spelare. När jag var rikspolischef var vi tre gånger större än säkerhetsbranschen om vi tittar på det bemanningsmässigt. I dag är vi tre gånger större än polisen. Därmed har även upphandlingar blivit allt viktigare för branschen.

Tar över polisens uppgifter
Björn Ericsson, branschexpert på Almega Säkerhetsföretagen, betonade att polisen eller politiker (eller båda) så småningom kommer att förstå att polisen inte kommer att kunna stå för trygghetsfrågorna ensamma och att de då kommer att upphandlas i allt högre utsträckning. Han påpekade också att det redan nu finns en underton från kommunerna om att de inte ens förväntar sig att polisen är på plats.

Mer fokus på verksamhetsnytta
Björn Bergström, tidigare enhetschef för upphandlingsstöd på Konkurrensverket och nu jurist på Ramberg Advokater, argumenterade för att offentlig upphandling har fokuserat för mycket på juridik och på anbudspriser och att upphandlare gärna bör ha kunskap om hur man gör affärer. Han kommenterade också att ny svensk upphandlingslag träder i kraft vid årsskiftet och att den bygger till stor del på EU:s lagstiftning.

– Syftet är enligt EU inte bara att vara en skyddslagstiftning för leverantörer utan nu är syftet bland annat att bidra till smart och hållbar tillväxt för att stödja EU:s agenda 2020. Ett annat syfte är att utnyttja skattemedel effektivt, sa Björn Bergström.

Framgång i Botkyrka
Lena Maria Fritzberg, säkerhetsstrateg på Stockholm stad, talade därefter hur en annorlunda upphandling av bevakningstjänster i Botkyrka blivit succé genom att den fokuserade på preventivt arbete med relationsbyggande.

Konsulten Magnus Josephson talade sedan om hur han arbetat med ett pilotprojekt som lett till ett nytt förfrågningsunderlag gällande brandlarm för offentlig sektor och Henrik Albertsson, från Trafiknära IT på Stockholms läns landsting fokuserade på stora teknikupphandlingar och Internet of Things i sitt framförande.

Konferensen avslutades sedan med ett panelsamtal. Deltagarna gav en relativt positiv syn på utvecklingen och slutsatsen var att det går att våga vara lite mer kreativ och lite friare vid arbete med upphandlingar.

– Jag tyckte det var spännande och inte så mycket juridik som det kan bli på sådana här konferenser. Jag tror att ganska många som gör upphandlingar tror att det är mer styrt än vad det faktiskt är, sammanfattade Kristina Axén Olin.

Text: Henrik Söderlund

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng