2016-05-17

Portabel larmväska för temporär säkerhet

Larmväska från Kamic Security.

Larmväska från Kamic Security.

Varje år sker upp till 4000 stölder på byggarbetsplatser med förluster av värden som uppgår till miljontals kronor. Inbrott i byggbodar, verktygscontainers och dieselstölder, ställer till det för byggentreprenörer med ökade kostnader som följd och inte sällan försenas byggtiden. Kamic Security lanserar nu en larmväska för att lösa problemet med att exempelvis bevaka en temporär byggarbetsplats, nybyggda bostäder, entreprenadmaskiner eller andra typer av objekt.

Larmväskans syfte är att på ett snabbt sätt kunna larma ett objekt under en begränsad tid, oavsett om det är en utomhusmiljö eller en lokal inomhus. Alla enheter i systemet är batteridrivna inklusive centralapparaten varför inga kablar behöver anslutas, utöver externa antenner, som också medföljer. I de flesta lägen behövs heller ingen programmering, vilket gör systemet snabbt och smidigt att installera.

Väskan är enkel i sin utformning och kan installeras utan särskilda förkunskaper om larminstallation. Den innehåller en centralapparat, manövertablå med LCD display, en TAG-läsare (om det är en utomhusväska), en utomhussiren med blixtljus samt 6 stycken rörelsedetektorer utrustade med kamera.

– Hela systemet är förprogrammerat mot larmcentral och varje väska har ett SIM-kort med larmnummer klart vid leverans, berättar Johan Jändel-Holst, som är produktchef hos Kamic Security. Vid ett utlöst larm ljuder sirenen och rörelsedetektorerna sänder en tio sekunder lång film till larmcentralen, så personalen direkt kan se vad som pågår och skicka en utryckningsstyrka, avslutar Johan.

Där finns utgångar för att montera externa antenner för GSM samt radiokommunikation. Kortläsaren monteras på lämplig plats för på-/avlarmning av systemet. Utomhussirenen monteras inom larmat område och gärna så högt upp som möjligt för att göra det svårt för obehöriga att komma åt. Rörelsedetektorerna monteras på en höjd av ca 3 meter och ska vara riktade mot det som ska övervakas. Detektorerna fästs antingen med de förmonterade magnetfästena eller skruvas alt. buntas fast. Systemet kan hantera max 20 st kameradetektorer och kan med tillbehörsväskor utökas vid ett större övervakningsbehov.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng