2016-03-25

Polisens tillsyn med anledning av händelserna i Bryssel fortsätter

Polismyndigheten fortsätter ha en ökad närvaro och tillsyn på flygplatser med internationella avgångar, knutpunkter för allmänna kommunikationer samt publika platser.
Efter terrordåden i Bryssen aktiverade Noa Polismyndighetens katastrofregistrering och höjde beredskapen hos polisens nationella resurser. Med anledning av det inträffade står polisen i kontinuerlig kontakt med Säpo, UD, MSB, Transportstyrelsen och Swedavia. De förstärkte också närvaron på svenska flygplatser och ökade de trygghets- och säkerhetsskapande åtgärderna där.

Nu annonserar polisen att den ökade närvaro fortsätter.

– I vilken omfattning samt vilka knutpunkter och platser som är aktuella är en bedömning som polisregionerna ansvarar för och gör, säger Jonas Hysing, polisintendent på Nationella operativa avdelningen.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng