2017-11-10

Polisen får kamerabevaka i Husby, Rinkeby och Tensta

Tillståndet avser sammanlagt 55 säkerhetskameror.

Polisen får tillstånd att kameraövervaka flera torg, gator och promenadvägar i stadsdelarna Husby, Rinkeby och Tensta i Stockholm.
– Det är ett genombrott för myndighetssverige att vi nu gemensamt kan trycka tillbaka brottsligheten och jag välkomnar verkligen att Länsstyrelsen delar polisens bild när det gäller behovet av kameror på de här platserna, säger Joakim Söderström, nationellt ansvarig för polisens kameraövervakning.

Polismyndigheten har hos Länsstyrelsen ansökt om tillstånd till kameraövervakning med bildinspelning av centrala torg, gator och promenadvägar i Husby centrum, Tensta centrum och Rinkeby centrum. Syftet med övervakningen är att förebygga, avslöja eller utreda brott. I första hand önskar polisen tillstånd till kameraövervakning som gäller tillsvidare, i andra hand tillstånd som gäller i fem år.

I ansökningarna om kameraövervakning uppger Polismyndigheten bland annat att det begås många grova brott i områdena, att kriminella har stor påverkan på lokalsamhället, att polis och räddningstjänst attackeras återkommande samt att anmälare och vittnen till brott hotas. Enligt polisen har det prövats alternativa åtgärder till kameraövervakning.

– Syftet med kameraövervakningen är att förebygga, förhindra och utreda brott och det är detta som Polismyndigheten får tillstånd att använda kameraövervakningen till, säger Harriet Schaffer Ullman, jurist vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Länsstyrelsen bedömer att det finns skäl att meddela Polismyndigheten tillstånd till kameraövervakning med bildinspelning av vissa platser i Husby, Tensta och Rinkeby. Polismyndigheten har visat att behovet av övervakning överstiger integritetsintresset inom områdena, att områdena är särskilt brottsutsatta samt att lämpliga alternativa åtgärder vidtagits. Förutsättningar finns därför att bevilja Polismyndigheten tillstånd enligt kameraövervakningslagen.

Länsstyrelsen anser att den jämförelsevis omfattande kameraövervakningen i närförorternas centrala delar kommer påverka betydande integritetsintressen. Övervakningsområdena ska därför vara avskärmade så att privatbostäder och deras anslutande entréer och trottoarer inte finns med inom de övervakade områdena.

Eftersom situationen i områdena inte är statisk, samt att betydande integritetsintressen berörs, gör Länsstyrelsen bedömningen att det inte finns skäl att bevilja tillstånd för kameraövervakning som gäller tillsvidare.

– Tillstånden tidsbegränsas därför till fem år och gäller till den 10 november 2022, säger Harriet Schaffer Ullman.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng