2013-01-28

Polisen startar nationellt bedrägericenter

Antalet bedrägerier har ökat enormt under de senaste åren. Nu är vart tionde brott ett bedrägeribrott. Därför får Stockholmspolisen i uppdrag att starta ett nationellt bedrägericenter.

Bedrägerierna har ökat stadigt sedan mitten av 2000-talet. Från 59 000 anmälda brott 2005 – till 136 000 anmälda brott 2012. Bedrägerier med hjälp av internet har ökat än mer: 1 442 procent sedan 2006. Brotten begås i hela landet och enskilda gärningsmän kan ofta stå bakom hundratals bedrägerier.

– De anmälda brotten minskar totalt sett och folk känner sig allt tryggare, men den här brottsligheten ökar istället lavinartat, säger rikspolischef Bengt Svenson.

Därför har Rikspolisstyrelsen nu gett Polismyndigheten i Stockholms län i uppdrag att starta ett nationellt bedrägericenter. Tanken är att svensk polis därmed ska kunna samordna sina resurser och upptäcka de bedrägerier som hänger ihop, oavsett om det gäller bluffakturor, banktrojaner, skimning eller bidragsbedrägerier.

– Centret kommer stå på tre ben: polisoperativt arbete, metodutveckling och offensiva brottsförebyggande insatser. Personer som knyts till centret ska vara experter på området och kunna kartlägga och identifiera de kriminella som begår systematiska och grova bedrägeribrott, säger Mats Löfving, länspolismästare i Stockholm.

Bengt Svenson är inne på samma linje:

– Tidigare har ansvaret legat utspritt, ibland till och med på olika håll i samma polismyndighet. Nu får vi helt andra möjligheter att se mönster och prioritera utredningarna mot varandra, säger han.

Samarbete mellan olika myndigheter och branschaktörer nämns också som en framgångsfaktor. Förhoppningen är att det ska göra brottsbekämpningen mer effektiv och strukturerad.

– Bedrägerierna är en anonym och cynisk farsot som sprider sig över världen och Sverige. Det är en utveckling som vi nu tar krafttag för att strypa, säger Mats Löfving.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng