2017-01-24

Polisen: Kraftig minskning av våld i offentlig miljö i Tensta

Antalet anmälningar om våld i offentlig miljö har gått ner 62,5 procent i Tensta under hösten 2016 jämfört med samma period 2015. Enligt Polismyndigheten beror det på fler synliga poliser i området.
Under 2016 har polisen i Järva prioriterat och konsekvent arbetat inom tre områden. Det är trafik, narkotika och otrygga platser. Anledningen till att polisen i Järva valt att fokusera på dessa områden är att boende i området, medarbetare vid polisen Järva samt samverkanspartners pekat ut dessa som de områden som påverkar lokalsamhället mest negativt.

Jobbar riktat mot områden
Utöver ovan nämnda prioriteringar har även geografiska prioriteringar gjorts. Under hösten 2016 har ett riktat arbete förlagts i Tensta för att bland annat minska narkotikaförsäljningen i och runt centrum.

– Vi arbetar strategiskt i så kallade faser numera och har haft en hög polisiär och synlig resurs i Tensta. Den resursen flyttar nu över till Rinkeby, säger Christoffer Bohman, som ansvarar för satsningen lokalt.

När inriktningen Tensta nu följs upp och utvärderas verkar det som att prioriteringen gett resultat. Antalet anmälningar om våld i offentlig miljö har gått ner 62,5 procent i Tensta jämfört med samma period 2015. I begreppet våld i offentlig miljö är även grov misshandel inräknat.

2017 flyttas fokus för den uniformerade resursen mot Rinkeby medan den dolda och civila är kvar i Tensta.

– Självklart har vi resurser som verkar i hela området men under perioder så förstärker vi vissa specifika geografiska områden, säger Christoffer Bohman.

Insatser i Rinkeby
Problematiken i Rinkeby står nu ut, efter att man i Tensta fått effekt efter den ökade polisiära närvaron. Boende i Rinkeby har reagerat på att man ser olaglig verksamhet som försäljning av narkotika med mera. Bruket av narkotika sker också det inför öppen ridå och skapar på det sättet otrygghet i området.

– Polisen kan inte ensam lösa problemen men vi ska se till att göra vår del med de verktyg som vi ser fungerar, säger Christoffer Boman.

Källa: Polisen

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng