2017-02-17

Polisen får i uppdrag att utveckla verksamhetsuppföljning

Regeringen har gett Polismyndigheten i uppdrag att utveckla sitt arbete med att följa upp, analysera och presentera myndighetens verksamhet och de resurser som finansierar den.
Uppdraget innebär att Polismyndigheten ska vidareutveckla sitt arbete med att följa upp, analysera och presentera resultatet av myndighetens samlade verksamhet och de resurser som finansierar den, från nationell nivå och ända ut till det enskilda lokalpolisområdet. Statistik om personal och ekonomi på lokalpolisområdesnivå ska tas fram redan under innevarande år.

Idag är möjligheten till en detaljerad resultatuppföljning på alla nivåer inom Polismyndigheten inte tillräcklig. För att regeringen ska ha möjlighet att göra en relevant bedömning av Polismyndighetens verksamhet behövs väsentligt bättre underlag än idag.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 10 oktober 2017.

– Uppföljningen av polisens resultat, på lokal såväl som på nationell nivå, måste bli bättre. Det är viktigt för att vi ska kunna få en bra bild av hur verksamheten utvecklas, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng