2020-06-18

Polisen: Brotten på väg tillbaka till tidigare nivåer

Stängda gränser och mindre rörlighet i samhället har bidragit till färre stöldbrott, tror polisen.

Brottsutvecklingen börjar återgå till nivåerna före coronapandemin, visar det totala inflödet av inkomna ärenden till polisen.
– Det är framförallt tillgreppsbrott som står ut. Minskningen kan exempelvis bero på tidigare stängda gränser och att det har varit mindre rörlighet i samhället, säger Per Engström, kommenderingschef för den nationella särskilda händelsen Corona.

Under mars och april noterades en nedgång i flera brottskategorier och en minskning i antalet ärenden till polisen. Under maj månad 2020 var minskningen på antalet inkomna ärenden totalt 3,8 procent (-4 303) jämfört med maj 2019.

– Vi kan se att coronapandemin haft effekt på antalet inkomna ärenden under en period på 4–5 veckor i mitten av mars till mitten av april, men nu börjar statistiken visa en återgång till samma nivå som innan coronapandemin, säger Per Engström.

De brottskategorier som står ut är tillgreppsbrott (exklusive i butik), tillgrepp i butik och bedrägeribrott med mera som fortfarande är färre jämfört med föregående år. Den största procentuella ökningen har i maj skett för narkotikabrott som har ökat med drygt 26 procent.

– Det kan bero på flera saker, dels att narkotika har fortsatt att komma till Sverige även under coronapandemin, men även att polisen har haft mer fokus på narkotika vilket i sin tur också syns i siffrorna, säger Per Engström.

Från och med vecka 16 har det totala inflödet per vecka legat på ungefär samma nivå som under motsvarande veckor 2019.

När det gäller brott i parrelation går det inte att göra någon jämförelse med maj föregående år, bland annat på grund av de förändringar av brottskodningen som skett under 2019.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng