2018-09-05

Polisanmälda säkerhetsföretag frias från brottsmisstankar

Joakim Söderström på Säkerhetsbranschen, som begär överprövning av polisens beslut att lägga ner förundersökningen mot två säkerhetsföretag.

Säkerhetsbranschen polisanmälde i våras två företag för att de, enligt branschorganisationen, ”marknadsför sig som larmcentraler, men inte uppfyller gällande lagstiftning”.

Nu har förundersökningen lagts ner då polisen anser att det saknas anledning till att anta att brott, som lyder under allmänt åtal, har förövats.

SäkerhetsBranschen är kritiska till Polismyndighetens beslut att lägga ned förundersökningen och begär därför överprövning av beslutet.

– Polismyndighetens beslut är orimligt, i förlängningen innebär det att vem som helst kan öppna larmcentral när såväl lag som certifiering åsidosätts. Säkerhetsbranschen menar att brott som hör under allmänt åtal i allra högsta grad ägt rum och att förundersökningen ska återupptas. Därför överklagar vi nu nedläggningsbeslutet, säger Joakim Söderström på Säkerhetsbranschen.

Den 11 april publicerade Securityworldmarket.com en artikel om Säkerhetsbranschen polisanmälan mot de två företagen. Läs den här.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng