2015-03-31

Polis och kameralag i fokus på Trygghetskamerans dag

Trygghetskamerans dag arrangeras den 28 april på Clarion Hotel Stockholm

Trygghetskamerans dag arrangeras den 28 april på Clarion Hotel Stockholm

Den 28 april arrangeras Trygghetskamerans dag på Clarion Hotel Stockholm. Som vanligt kommer evenemanget att väcka känslor, både hos de som ser kamerorna som integritetshot och de som ser en allt för sträng kameraövervakningslag som ett hinder för ett fungerande rättssamhälle.

– årets arrangemang har två huvudfokus, kameraövervakningslagen och hur polisen ser på bildbevis. Och i den kontexten inryms flera infallsvinklar som jag tror kommer ge åhörarna intressanta perspektiv, säger Lennart Alexandrie, programansvarig för konferensen.

Rättssäkerheten
Varför är kameraövervakningslagen och dess tillämpning så viktig att den tillägnas den årliga konferensen Trygghetskamerans dag?

– Vi tycker det är viktigt med höga beviskrav för fällande domar. För ett väl fungerande rättssamhälle måste det också finnas möjligheter att få anskaffa bevis av så att skyldiga ska kunna dömas, säger åke Andersson, ordförande i Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) som tillsammans med SecurityUser.com är arrangörer av evenemanget.

Politiskt event
Trygghetskamerans Dag är utan tvekan det enskilda säkerhetsevent som bidragit mest till att vi fått till stånd en ständigt pågående debatt om kameraövervakningslagen och dess tillämpning, både via press, sociala medier och inte minst bland politiker i kommuner och riksdag. årets upplaga är inget undantag, enligt Lennart Alexandrie.

– Vi kommer stöta och blöta kameraövervakningslagen men också polisens ovilja att använda befintligt bildmaterial för att lösa allvarliga vardagsbrott.

Vad är en bättre kameraövervakningslag? Hur får vi en polis att utreda brott med hjälp av kamerabilder? Och slutligen, hur kan kamerorna öka tryggheten i samhället? Det är några av frågorna som väcks, säger han.

Integritetsaspekten
Självklart finns integritetsaspekten med, precis som tidigare.

– Trygghet är viktigt! Med dagens kamerateknik finns möjligheten att öka tryggheten på arbetsplatser och i samhället i stort. Mot detta ställs människors rätt till ett starkt integritetsskydd, säger åke Andersson som utlovar intressanta föredrag och en avslutande politikerdebatt som på nytt kommer ge ett spännande perspektiv på möjligheterna för ett tryggare Sverige, med hjälp av säkerhetskameror.

Liksom tidigare är det Malou von Sivers, mottagare av Bonniers Stora Journalistpris 2014, som är moderator.

För mer info om programmet och om deltagaranmälan:
www.securityuser.com/Trygghetskameransdag


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng