2020-05-31

Platssamverkan ska göra stadsdelen tryggare

Hagalund i Solna ska bli tryggare genom långsiktiga insatser och ökad lokal närvaro.  Platssamverkan Hagalund är ett initiativ som bygger på en trygghetsanalys och kartläggning av stadsdelen.

Lokala bostadsföretag, Solna stad och lokalpolis startar nu ett gemensamt initiativ för att bidra till ett tryggare Hagalund. Partnerna har tecknat en avsiktsförklaring för att inleda så kallad platssamverkan som framför allt bygger på långsiktiga insatser och ökad lokal närvaro. 

– Nu växlar vi, tillsammans med lokala krafter och andra aktörer, upp arbetet för positiv förändring i Hagalund – med ett särskilt fokus från stadens sida på en tryggare stadsmiljö, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Initiativet startade hösten 2018 med en trygghetsanalys som genomfördes av Stiftelsen Tryggare Sverige på uppdrag av Rikshem. I analysen kartlades utmaningarna i Hagalund med inriktning mot brott och otrygghet. Resultatet visade att det fanns ett antal utmaningar att lösa och ligger till grund för planeringen av kommande insatser.

Insatserna inom platssamverkan i Hagalund kommer att koncentreras till fyra områden;  ”helt, rent & snyggt”, ”säkert och tryggt”, ”tillgänglighet” och ”offentlig miljö”. En konkret handlingsplan inom dessa områden ska arbetas fram inom gruppen och mynna ut i både en årlig handlingsplan för varje område och långsiktiga mål fram till 2022. Exempel på aktiviteter kan vara regelbundna områdesvandringar, sociala aktiviteter för boende, bättre renhållning och tydligare ansvar mellan olika aktörer med ett trygghetskontor som öppnar vid Hagalunds centrum.

– Platssamverkan har visat sig vara ett effektivt verktyg för att uppnå gemensamma mål och nå effekt i ett område. När många aktörer med olika perspektiv samarbetar kan vi göra skillnad, säger Erika Sjöqvist, stadsplanerare, Stiftelsen Tryggare Sverige.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng