2009-10-08

Päivi Rozenbachs ny platschef på SOS Alarm

Päivi Rozenbachs är ny chef för SOS-centralerna i Stockholm och Eskilstuna. Hon har haft chefsbefattningar de senaste tio åren och kommer närmast från räddningstjänsten/ brandförsvaret i Norrköping och har innan dess varit chef inom ambulanssjukvården.

Päivi Rozenbachs är 45 år och är vidareutbildad sjuksköterska inom anestesi. Hon har tidigare arbetat som sjuksköterska mest inom akut- och ambulanssjukvård i Enköping och Eskilstuna.

SOS-centralen i Stockholm, som har 135 anställda, har bl a i uppdrag att dirigera och prioritera 55 ambulanser för landstinget och att i samverkan med den kommunala räddningstjänsten larma ut hjälpresurser vid brand, trafikolyckor m m. Under ett år tar SOS-centralen i Stockholm emot ca 746 000 larm över nödnumret 112. SOS-centralen hanterar ca 183 000 ambulanstransporter varav 46 000 är prioritet 1 d v s akuttransport med blåljus.

Päivi Rozenbachs kommer samtidigt att vara chef för SOS–centralen i Eskilstuna, som har 33 anställda. Centralen har i uppdrag att dirigera och prioritera landstingets ambulanser och svarar för alarmeringen av kommunal räddningstjänst i Sörmland. Under ett år tar SOS-centralen i Eskilstuna emot ca 115 000 larm över nödnumret 112. SOS-centralen hanterar ca 31 000 ambulanstransporter varav 10 000 är prioritet 1 d v s akuttransport med blåljus.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng